Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

***
Παναγιότατοι εγκληματίες με χρυσά αγγελικά φτερά.
Εργάτες της πορνείας διάβολοι, με πρόσωπα ευαγγελικά....
...να σπέρνουν στον Ελληνισμό με εικόνα Χριστού, τον φθόνο, την κατάρα και τον θάνατο στα μυαλά... ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΓΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ...
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ....

ΠΟΥ ΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ... ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ Α και του Ω.

ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΙΔΟΥ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΡΑΒΙΝΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΣΜΟΥ....

***

Το Ταλμούδ (talmud) είναι ένας κώδικας, μία εγκυκλοπαίδεια θρησκευτικού και νομικού περιεχομένου, που περιλαμβάνει, ταξινομημένες σε κανονισμούς και θεματικές ενότητες, όλες τις προφορικές παραδόσεις (χαλαχά), αφηγήσεις (χαγγαδά) και ερμηνείες (μιδράς) των νομοδιδασκάλων (ραββίνων), για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων του Ιουδαϊκού λαού, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των βιβλίων της πεντατεύχου (Τορά), δηλαδή τον Μωσαϊκό Νόμο.

Διαβάστε παρακάτω πόσο "ωραία" πόσο "φιλειρηνικα" και πόσο "αντιρατσιστικά" μιλάει για τους Έλληνες και τους άλλους λαούς ο "περιούσιος" (sic) λαός, ο οποίος υπέστη ολοκαύτωμα και εξορία. Θαυμάστε:

ΒΙΒΛΙΟ: ΤΑΛΜΟΥΔ :

ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
-Orach CHAIIM (225,10) : Οι Έλληνες (Εθνικοί) και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισην.
-ZOHAR 11 (64B) : Οι Έλληνες ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και όνους.
-KETHUBOTH(110B) : Ο Ψάλτης (Δαυίδ) παρομοιάζει τους Εθνικούς Έλληνες με ακάθαρτα κτήνη (Γκόιμ).
-SANHEDRIN (974B) TOS : Η σεξουαλική συνουσία του Έλληνος , είναι, ως του κτήνους (Γκόιμ).
-IORE DEA (337,1) : Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Έλληνες , όπως αντικαθιστάτε ψοφίσασαν αγελάδαν ή γάιδαρον .
-ABHODAH ZARACH (78) : Αι Εθνικές Ελληνικές Εκκλησίαι (= του Δήμου) είναι τόποι ειδωλολατρίας.
-IOREA DEA (142,10) : Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών (του Δήμου).
-SCHABATH (116A) TOS : Τα Ευαγγέλια ( μυστικισμός των Ελλήνων) ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας , είναι αιρετικά βιβλία.
- ABHODAH SARACH (2A) : Αι Εορταί των Ελλήνων ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς .
- ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
- KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
- ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.


-SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
- ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων.
-MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
- CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
- CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου
- CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα.
-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες .
-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.
BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ:
-KALLAH (18B) : Νόθος ,συλληφθείς κατά την διάρκεια εμμήνου ροής.
-TOLBATH JESCHU : Γέννησις αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον .
-SHABBAT (104B) : Ονομάσθη παράφρων και ουδείς δίδει σημασία εις τους παράφρονας
-TOLDOTH JESCHU : Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών.
- ABHODAH ZARACH (6 A) : Έλληνας Χριστιανός ονομάζεται αυτός που ασπάζεται τις ψευδείς διδασκαλίες εκείνου του ανθρώπου , ο οποίος δίδαξε να γιορτάζεται πρώτη μέρα του Σαββάτου.
ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ
- Shulchan Aruch Choszen Hamiszpat (348): Όλα τα υπάρχοντα των άλλων Εθνών ανήκουν εις το Εβραικόν Έθνος, το οποίο δικαιούται να τα αρπάξει άνευ οιωνδήποτε δισταγμόν .
-ΕΒΕΝ – ΗΑ –ΕSER (6,8) : Τι είναι πόρνη ; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία!
MAKKOTH (7B) : Αθώος , δολοφονίας είναι κάθε Εβραίος, εφ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού!

Αν όλα αυτά τα έγραφαν Μουσουλμάνοι θα τους λέγανε Μουσουλμάνους Φονταμενταλιστές, αν τα λέγανε Χριστιανοί θα τους λέγανε παραθρησκευτικούς και σκοταδιστές, αν τα λέγανε πολιτικοί θα τους λέγανε φασίστες ! Στην προκειμένη περίπτωση που τα αναφέρουν οι "περιούσιοι" κάτοικοι αυτού του κόσμου όλοι μούγκα!


Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Τα ύδατα της γνώσης

Αυτό που φοβούνται οι δαίμονες είναι οι Αρχάγγελοι της Αλήθειας.
Είναι το σύνταγμα που εξαφανίζει το σκότος και οι δαίμονες δεν υφίστανται πια.
Τούτου του Τάγματος ο Αρχιστράτηγος είναι ο Α και ο Ω.
Και το πνεύμα του Λόγου Του, αφυπνίζει τον Νουν της ιερής ψυχής που ζει μέσα στην αγάπη του Θεού, αποκαθηλώνοντας την αδερφοσύνη που σταύρωσαν με λέξεις.
Λέξεις που μιμούνται την Αλήθεια της ανθρωπιάς και ως καρφιά δολοφονούν την αγάπη και την ειρήνη.
Δαίμονες μεταμορφωμένοι ως άγγελοι, όπως και οι Ιούδες που ντύθηκαν δεσπότες.
Ψεύτες αντίχριστοι που τρέμουν των Ελλήνων την αγάπη και αδερφοσύνη.
Τρέμουν τον Λόγο...γιατί ;;;

Είπε ο Θεός:
"Ο Λόγος Μου είναι του δένδρου μου ο σπόρος, που ξεχωρίζει ο καρπός του από το δένδρο το κακόν."
Γλυκύς ο καρπός της Αλήθειας.
Στερεώνει την πίστη και του Θεού την Παρουσία, ως εν τω ουρανώ Του και εις την ψυχή μας, μέσα στην πραότητα, την καλοσύνη και την σωφροσύνη της Αγάπης και έτσι ο άνθρωπος γνωρίζει την χρηστότητα και αγαπά ο αδερφός τον αδερφό ως μετουσιωμένο τον Χριστό.

Και χώρισε ο Θεός τα ύδατα της γνώσης και φώτισε στην εικόνα Του την Ουσία Του την Θεϊκή.
Ως Μονογενής Υιός κατέβηκε και δίδαξε το άλας της ζωής μέσα στη μία θάλασσα των ανθρώπων, το είναι της Τριαδικής υπάρξεως του Ουρανού στη γη.
Ουρανός η ψυχή μας, πνεύμα μας η ανθρωπιά δια του Λόγου του Ιησού Χριστού μας.
Πατήρ μας η Αγάπη, Μητέρα μας το Άγιο Πνεύμα και υιός Τους εμείς η Εκκλησία που μας βαπτίζει με τον ιερό τον Λόγο την ιερή ψυχή μας, με της Ανθρωπιάς του Θεού τα χρηστά.
Και διαχώρισε ο Θεός τα ύδατα και χωρίστηκε η αμαρτία από την ανθρωπιά.
Και έτσι είδαν οι άνθρωποι πόσο ξένοι είναι από την Ανθρωπιά.
Έλληνες  Έλληνες... ξυπνήστε και ντύστε τα δωρισμένα από τον Θεό φρονήματα στο πνεύμα σας και γίνετε Έλληνες ξανά.


Ιωάννης βασιλεύς, των Ουράνιων υδάτων της Αλήθειας

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Ο Κάιν και ο Άβελ

***
Ο Κάιν και ο Άβελ, δύο αδέρφια ενός Θεού.
Η Ορθόδοξη Ελλάδα των αγίων πατέρων και υιών του Θεού ως τον Άβελ, που αγάπησε όλα τα έθνη και έστειλε ο Θεός τον Λόγον Ιησού Χριστόν.
Και ο Κάιν, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι Ραβίνοι, που σφάζουν στο όνομα του έθνους του ισραήλ τους, ό,τι μη εβραϊκό.
Μα ο Παντογνώστης Πατέρας Θεός του ανθρώπου άρπαξε από τα χέρια του Κάιν το μαχαίρι και μέσα από την άμπελό του, δια του στόματος του Ιωάννη,
αποκόβει τα κλήματα τα μη ελληνικά.
Και ο έχων ώτα ακουέτω, ο έχων μάτια ας δει.
Αυτά, που τις ουσίες των γραμμάτων και των λέξεων,
ο Ιωάννης ο πένης βασιλεύς μαρτυρεί.

Αδέλφια μου, εμείς το Σώμα του Χριστού εσμέν.
Εμείς εικόνες του Θεού, που με το Ιερό μας Ορθόδοξο βάπτισμα,
ενδυθήκαμε τον Θεόν
(όποιος εν Χριστώ εβαπτίσθη Χριστόν ενενδύθη ) Αγ.Ιω.Χρυσόστομος.
και όποιος Χριστόν ομολογεί σήμερον, σφάζεται ως αρνίο και σταυρώνεται
εις τον Αιώνα των Αιώνων, από τους αιμοδιψείς και ψυχοκτόνους ιερείς του ισραήλ, που ως ο Κάιν σήμερον, μιας άλλης από του Ιησού Χριστού εκκλησίας
ελέγχει σήμερα των Ελλήνων, του Ανθρώπου την ανθρωπιά.
Ως μάγοι ήλθαν και μαγείες διδάσκουν, νίπτουν τα χέρια τους ως Πιλάτοι,
και εγκληματούν....δολοφονώντας την Αλήθεια και όλα τα δώρα των ανθρώπων στη γη, που μας χάρισε ο Πατέρας Θεός.
Αγκάθινο στεφάνι φόρεσαν στη γνώση των Ελλήνων,
και επάνω στη ξύλινη γνώση θυσιάζουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς,
για να ζούνε αυτοί οι ισραηλίτες, το παράδεισό τους από αυτή τη γη.
Και ο Ελληνισμός στα έθνη αθάνατα να πεθαίνει,
όπως σήμερα Ελληνίδα μου ψυχή εσύ.

Δάμασε τους 12 θεούς...του εγώ θεού σου, κι από άγνωστος θνητός,
που περπατάς νεκρός στον Όλυμπό σου,
νίψου με το Αθάνατο νερό των Ελλήνων του Ανθρώπου.
Ντύσου ως ένδυμα την αγάπη του Ιησού Χριστού,
και γνώρισε τον άγνωστο Θεό σου......
γνώρισε την μόνη αλήθεια που ο Ουρανός, δια του Ιησού Χριστού,
την ονόμασε Ανθρωπιά.


***
Ιωάννης εν Χριστώ

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Η έσχατη προδοσία των Ελλήνων

***
Η έσχατη προδοσία των Ελλήνων, από τους γενίτσαρους πόρνους παράνομους προδότες δεσποτάδες...

Χριστότις εστί η Ελλάδα… μα Όχι Αυτή η Ελλάδα... τούτου του πατριάρχη της Εκκλησίας των Ορθοδόξων Ελλήνων στην εικόνα...και στην Ουσία υποτακτικού των ραβίνων κανιβάλων και παιδεραστών.... και σταυρωτών του Ελληνικού Πνεύματος του Α και του Ω ..της Ειρήνης και της Αγάπης.

ιδού των Ελλήνων η μεγαλύτερη των αιώνων η Κατάρα....
ιδού ο δολοφόνος της Ελλάδος....

ιδού ποιο είναι το ευαγγέλιο του αδελφόθεου του ιερώνυμου..... και των ευσεβών υπουργών και βουλευτών της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ:


SANHEDRIN, 67A. Ό Ιησούς αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, στρατιώτου τινός".
• KALLAH, 1B (18B). "Νόθος συλληφθείς κατά την διάρκειαν εμμήνου ροής".
• SANHEDRIN, 67A. Ό κρεμασθείς την εσπέραν του Πάσχα".
• TOLDATH JESCHU. Γέννησις αναφερομένη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον.
• ABHODAH ZARAH 11. "Αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, Ρωμαίου στρατιώτου".
• SCHABBATH XIV. "Και πάλιν αναφέρεται ως υι­ός του Πανδίρα, του Ρωμαίου".
• SCHABBATH 104B. "Ωνομάσθη παράφρων και ου­δείς δίδει προσοχή εις τους παράφρονας".
• SANHEDRIN 43A. "Την εσπέραν του Πάσχα ού­τοι εκρέμασαν τον Ιησούν".
• TOLDOTH JESCHU. Ό Ιούδας και ο Ιησούς συ­νεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών".
• SANHEDRIN 103A. Ό υποδείξας την κατάπτωσιν της ηθικής και ο ατιμάσας τον εαυτόν του".
• SANHEDRIN, 107B. "Απεπλάνησεν, διέβρωσεν και κατέστρεμε το Ισραήλ".
• ZOHAR 111 (282). "Απέθανεν ως κτήνος και ετά­φη εις σωρόν ακαθαρσιών κτηνών".
• HILKOTH MELAKHIM. "Προσπάθησε να αποδεί­ξης ότι οι Χριστιανοί σφάλουν λατρεύοντες τον Ιησούν".
• ABHODAH ZARAH, 21A. "Η μνεία καν περί της λατρείας του Ιησού εις τους οίκους ανεπιθύμητος".
• ORACH CHAIIM, 113. "Απόφευγε να παρουσιάζε­σαι ότι τρέφεις σεβασμόν προς τον Ιησούν".
• IORE DEA, 150, 2. "Μην εμφανίζεσαι ότι σέβεσαι τον Ιησούν, έστω και εκ παραδρομής".
• ABHODAH ZARAH (6A). "Η ψευδής διδασκαλία περί λατρείας την πρώτην ημέραν του Σαββάτου". (Κυρι­ακή).

(6) Το Ταλμούδ περί των Χριστιανών (ένα πολύ μικρό μέρος αναγράφεται εδώ, ενώ οι οδηγίες εναντίον των χριστιανών είναι πάμπολλες)
• HILKOTH MAAKHALOTH. "Οι Χριστιανοί είναι ειδωλολάτραι. Μη σχετίζεσθε μετ' αυτών".
• ABHODAH ZARAH (22A). "Μη σχετίζεσθε μετά των ειδωλολατρών, διότι ούτοι κάνουν αιματοχυσίας".
• IORE DEA (153, 2). "Μη συναναστρέφεσθε μετά των Χριστιανών. Χύνουν αίμα αυτοί".
• ABHODAH ZARAH (25B). "Φυλάξου από τους Χριστιανούς, όταν πορεύεσαι εν τη ξένη μετ' αυτών".
• ORACH CHAIIM (20, 2). "Οι Χριστιανοί μεταμφι­έζονται διά να δολοφονούν τους Εβραίους".
• ABHODAH ZARAH (15B). "Ενθυμού, ότι οι Χρι­στιανοί έχουν σεξουαλικές σχέσεις μετά των ζώων".
• ABHODAH ZARAH (22Α). "Υποπτοι είναι οι Χρι­στιανοί της συνουσίας μετά των ζώων".
• SCHABBATH (145B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας".


πόσο ακάθαρτοι είναι σήμερα οι ιεράρχες;;;

όταν ορκίζουν ως Εκκλησία «αυτούς» να μας κυβερνούν;;;

αν είναι Έλληνες Ορθόδοξοι να τους δικάσουν, αν είναι εβραίοι, να ξυριστούν !

ιωάννης 

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΗΡΘΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


***
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι γάλα έδωσε η εκκλησία στο λαό, αυτό είναι το 50%
· το άλλο πρόβλημα είναι το τι γάλα δώσαμε εμείς στο Θεό των πατέρων μας, του Α και Ω· διότι το γάλα που δώσαμε εμείς συμπληρώνει το πρώτο και ολοκληρώνει αυτό που ο ουρανός της ψυχής μας προσκυνά.
Τούτο το δέντρο της πόρνης Βαβέλ, αντί να γεννά τον Χριστό στην ψυχή των Ελλήνων, γεννά Έλληνες ά-χρηστους.
Μα ο Θεός αρπάζει το ξυνισμένο τυρί και το μουχλιασμένο, αυτό το αρρωστημένο νερό των κανιβάλων.
Ο Θεός ημών Χριστός στην Ορθόδοξη Εκκλησία Του στη γη, ο Λόγος Του την Αγία Εκκλησία Του θεοφορεί.
Και όποια κληματσίδα δεν είναι συνδεδεμένη Ορθόδοξα χρισμένη χρει από την Ελλάδα εκβάλλεται.
Και να καεί στο πυρ το δικό τους, αυτό που ετοίμασε ο Θεός....
...είναι ό,τι οι ίδιοι σας σπείρατε.

Τούτο τον λόγο τον υπογράφει ο Ιωάννης ο βασιλεύς Του,
του Μέγα Αρχιερέα της τάξης Μελχισεδέκ,
συμβασιλεύς της Αειπαρθένου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου Μαρίας.
Αυτής της Βασιλείας που ούκ έστι θάνατος, ούκ έστι θλίψη.
Και κάθε μάνα που έκλαψε για το παιδί της,
κάθε δάκρυ στο αντάμωμα ψυχών, ζωντανών και νεκρών,
θα είναι δεκάδες χιλιάδες φορές χαρά και γιορτή,
και η θλίψις δεν θα υπάρχει.
Οι αγωνίες θα πάψουν να υπάρχουν.
Θα μεταμορφωθεί η Ελλάδα, όπως ήταν στη γέννησή της.
Και ο από το Όλον= Απόλλων ο Κύριος Ιησούς Χριστός,
στην ανθρωπιά της εικόνας του Τριαδικού Θεού,
θα χαρίσει στον Τριαδικό Άνθρωπο την ουσία του Τριαδικού Εαυτού Του.
Σε σκεύος βρώμικο δεν κατοικεί ο Ουρανός.
Καθαρίστε την Ελλάδα Έλληνες, καθαρίστε την και γεμίστε την ανθρωπιά.
Καθαρίστε τους βούρκους και τα στάσιμα νερά,
να φύγουν τα φίδια και τα ερπετά, να καούν τα καλάμια,
και να σπείρουμε άγια έργα, για να λάβετε ουράνιους άγιους καρπούς.


ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΗ


***
Ο Ιωάννης μίλησε....και του σκότους τα φωτεινά αστέρια του κόσμου,
κάτω στη γη, συνετρίβησαν (τουτέστιν οι άγιοι πατέρες του έθνους του σατανά).
Αστέρια βουτηγμένα στο ψέμα, χριστιανοί ορθόδοξοι στην εικόνα
και να προσκυνούν στην ουσία τους, το γενιτσαρικό των ραβίνων το πνεύμα…
και μπροστά στα μάτια σας, σταυρώνουν οι γνωρίζοντες πολύ καλά το τι ποιούσι, όχι μόνο τον Χριστό, μα και την Παναγιά.
Αστέρια λαμπρά, μολυσμένα, νεκροί πλανήτες χωρίς καρδιά,
υποκριτές και ψεύτες οι άνθρωποι.
Έλληνες Αθάνατοι, νεκροί από ελληνική καρδιά.

Χωρίς γη το κορμί, χωρίς πατρίδα η ψυχή,
νεκροί τυφλοί, που μέσα στη ζωντανή στιγμή τους
σκοτώνουν την ιστορία των αιώνων,
Έλληνες, που χαροπαλεύουν μέσα στου σκότους τον κυκεώνα,
δολοφονημένοι από την μάνα τους την πόρνη, που διοικεί τα ύδατα,
στη θάλασσα και στη στεριά.
Μέσα στην έρημο του τίποτα χωμένη,
καβάλα επάνω στον δράκοντα, μάνα γαλουχημένη
να δολοφονεί σαν έχιδνα τα ίδια της τα παιδιά.
Αυτή είναι η πόρνη, η Βαβυλώνα η μεγάλη που πλάνεψε τα έθνη,
που τη προσκυνάνε ως μεσσία τους,
και αντί για Χριστό, προσκυνούν τον σατανά για μεσσία τους,
οι "ου γαρ οίδασι"....,μα γνωρίζουν πολύ καλά το τί ποιούσι.
Αυτοί που στην εικόνα, κρατάνε το στέμμα της Ουράνιας Βασιλείας κάτω στη γη, που στερέωσε ο Ιησούς Χριστός μας.
Και υποχθόνια ημέρα μεσημέρι σταυρώνουν εμάς τους Έλληνες, ορκίζοντας για βασιλιάδες στην Ελλάδα μας, το καταραμένο έθνος των εβραίων....
και έτσι σήμερα οι Έλληνες, οι νεκροί από το πνεύμα των αγίων πατέρων μας,
νεκροί από χρηστά....
ως αρνιά στα θυσιαστήριά τους μας σφάζουν, οι ντυμένοι δεσπότες οι πανούργοι, ντυμένοι με άσπρα νυφικά !!!!

Αρχιμανδρίτες και δεσπότες των ισραηλιτών, κακούργοι ιούδες ισκαριώτες,
που δολοφονούν την αγνότητα, την αλήθεια και τον Ελληνισμό.
Αυτοί που σταυρώνουν σήμερα την Ορθοδοξία εμάς των Ελλήνων.
Σπέρνοντας ως γεωργοί, τον φόβο, τον φθόνο, την δειλία και το μίσος...
να έχει ο Έλλην για στεφάνι της παιδείας του, και να φθονεί ο αδερφός τον αδερφό.

Αδέρφια μου Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
εγώ ειμί η φωνή των Ουρανών στη γη.
Εσείς η Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ο Υιός Μου.

***
Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
στα χέρια σας αφήνω την γραφή μου, που χάρισε ο Θεός την πένα μου....
κι εγώ τη παραδίδω στα δικά σας χέρια,
μα σας παραδίδω και τα σα εκ των σων, της ψυχής μου το ολόλευκο χαρτί,
ο Θεός να σας χαρίσει, ό,τι γράφετε εσείς για μένα.
Ακούστε τον λόγο μου και ευαγγελιστείτε τα Ορθόδοξά μας και τα ιερά του Ιησού Χριστού μας, εμάς των Ελλήνων τα χρηστά.

Ιωάννης του Θεού.


Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΛΛΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ MADE IN EUROPE

***
κάποτε ο βασιλιάς τους τούρκους πολεμούσε,
και ο στρατός του θυσιάστηκε για τα ιερά Του και τα Ελλάνια όσιά Του,
που σήμερα η Ελλάδα εάλω όχι από τούρκους, ούτε από εβραίους, αλλά από Έλληνες προδότες ορθόδοξους Χριστιανούς·
από παπάδες και δεσποτάδες ....που με εικόνα Χριστού, οι αντίχριστοι πωλούν την Ελλάδα και τα ιερά της, στα ξένα βάρβαρα έθνη....

η Αγία Τριάδα έγινε από Θεός και Εκκλησία της του Θεού Αγίας Σοφίας, σε σοφία του κεμάλ ατατούρκ και των εβραίων...νόμιμα, χωρίς βόλι και πυραύλους.... μα με πνεύμα ευσεβών απατεώνων δημοσιογράφων....
με πνεύμα αρχιεπισκόπου βαρθολομαίου, του ιερού κορανίου του τον θεό...
και με πνεύμα πορνείας, της δικής σας έλληνές μου....σταυρωτές του Χριστού και της Παναγιάς...
με την Αγία του Θεού Εκκλησία.....Ορθόδοξος Έλλην από εσάς δεν είναι τελικά κανείς.

παρά μια χούφτα Ανθρώπων.....
και εσείς τους ψάχνετε με ευσέβεια να τους σταυρώσετε...
ουαί ουαί ουαί σας έλληνες made in europe...
ουαί ουαί ουαί !!!!!!!!!!!!
έλληνες των νόμων της hagis.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΣΟ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΤΕ;

***
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ... ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΑΓΙΟ !!!!!!!!!!!!!!
ΕΓΩ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΡΟΝΟΥ ΘΕΟΥ, Ο ΗΓΗΤΩΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΪΔΙΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ :

σαν τον λέοντα στο βασίλειο Του....
έτσι και ο Ιησούς Χριστός μας, τους Λύκους θωρεί, που τρώνε ως αρνιά τα παιδιά Του.
που γεννήθηκαν από την Αγάπη του Θεού και Πατέρα να ζουν στο βασίλειό τους.
μα οι βασιλιάδες της γης των Ελλήνων αδέλφια μου, ως αρνιά σφαγμένα σας κρύβουν την Αλήθεια... αυτήν την Αλήθεια αγάπες μου..που ο Ιησούς Χριστός μας είπε:

ό,τι εσείς Εγώ.
ό,τι Εγώ εσείς Ελλάδα μου.

σήμερα Έλληνες πόσο Ελλάδα είστε;;;
και πόσο ισραήλ;;;
πόσο Ορθοδοξία της Αγίας του Θεού Εκκλησίας είστε;
και πόσο ιερείς των τεσσάρων μιναρέδων τον θεό .....πολίτευμα εσείς ακολουθείτε;


ανάθεμα σε όσους δίνουν εξουσία στους υπουργούς ισραηλίτες να κυβερνούν την Ελλάδα.....
ανάθεμα έχετε εσείς που φορέσατε άμφια του Θεού του ανθρώπου και ορκίσατε ισραηλίτες για βασιλείς των Ελλήνων, των Ορθοδόξων βαπτισμένων, να κυβερνούν τους Ουρανοπολίτες Έλληνες· να είναι οι Έλληνες σήμερα η κατάντια του λαού Του Χριστού στα δικά σας χέρια.

ιδού εσείς Έλληνες αρνιά.... στην καρδιά λιοντάρια μου......πρόβατα σας κατάντησαν οι λύκοι..... που ως πρόβατα σας τρώνε στα κυριλέ σαλόνια τους οι εβραίοι σήμερα............νεκρά λιοντάρια μου...αθάνατοι Έλληνες, μεσσίες των εβραίων πλανεμένοι..........

Εγώ ειμί η φωνή, εσείς ο Ναός της φωνής και ο Λόγος μου το πνεύμα της καρδιάς σας.


Πατήρ
Υιός
Πνεύμα
εσείς
Εγώ
Ελλάδα
Εγώ ειμί το Α και το Ω είπε ο Χριστός ο Λόγος.
Αυτός που είδε εμένα είπε ο Χριστός είδε τον Πατήρ Μου.

Ιδού Έλληνες, όποιος είδε τον Λόγο, είδε τον Χριστό.
Και όποιος Χριστόν εβαπτίσθηκε, Χριστόν ενενδύθηκεν.
Και όμως Έλληνες, σήμερα Χριστόν αγαπάτε στην εικόνα, και χάρη στη δική σας ουσία, εγώ χώμα ειμί.
Ντροπή σας, ομοφυλόφιλοι, νόμιμοι ορθόδοξοι εβραίοι.
Ντροπή σας Έλληνες.
Όσο την εικόνα του Χριστού αγαπάτε, ιδού εσείς...την Ουσία Του δεν ομολόγησε κανείς.

Μετανοείτε....


ιωάννης
Ο Χριστός να σας ευσπλαχνιστεί....

ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΒΕΛ

***
και εν αρχή των πάντων της νόησης είναι ο Λόγος.
και ο Λόγος είναι η αρχή της δικαιοσύνης και της παιδείας του ανθρώπινου Παντός.
και ο Λόγος είναι ο Θεός, και την εικόνα Του ο Θεός μεταμορφώνει τον Ελληνισμό σε ουσία Του ως έν και Αυτόν.

ο Λόγος είναι ο Χρόνος του Αιώνα, της Αθανασίας του Ανθρώπου που με τον Λόγο του Χριστού μας γίνεται το εγώ μας, το Εσύ του Πατέρα Θεού, δια του Λόγου Του Σωτήρος Χριστού μας, εμάς του καθ΄ενός Ορθοδόξου Χριστιανού.

και αποκτούν τον ζήλο της Θείας Χάριτος, που δεν φθονούν πια ο αδελφός τον αδελφό, αλλά φθονούν τους ιουδαίους δεσποτάδες του αντίχριστου… που αντί τον Λόγο της Ανθρωπιάς της Αγάπης του Χριστού, μας... οδηγούν την παιδεία των Ελλήνων στα θέλω του σατανά σιωνισμού.

(Εδώ Έλληνές μου, είμαι εγώ που σας γράφω αυτήν την ανάρτηση, εγώ ο γεννημένος...το πνεύμα ως Έλλην· και όχι του Πάγκαλου ως μη Έλληνα, όπως εσάς των Ελλήνων την καρδιά, που σας βάπτισε η εκκλησία της Ελλάδος που προσκυνά επίσημα το "άγιο κοράνι" !!!!! του οικουμενικού σας πατριάρχη, και όλοι οι Έλληνες προσκυνάτε.
Και εσείς καταντήσατε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να είστε υποταγμένοι στα θέλω της hagis και της troika, που για τρίτο φύλο έχει την αρσενοκοιτία των ομοφυλοφίλων, που ευλογεί η Ορθόδοξη Εβραϊκή εκκλησία της Ελλάδος, την οποία εσείς οι Έλληνες προσκυνάτε σήμερα.

Να είστε άνδρες υπερήφανοι του Μ. Αλεξάνδρου στην εικόνα η χώρα, και στην ουσία να είστε αυτοί που προσκυνούν τους νόμους και τον θεό της hagis· που τη Βαρδάσκα την γιουγκοσλαβική...την έχουν για μητέρα των Ελλήνων Μακεδόνων,
που τα γράμματα της βασιλεύουσας του Μ. Αλεξάνδρου σήμερα νόμιμα ονομάζονται γιουγκοσλαβικά.
Εγώ ειμί το φως του Πανάγιου Τάφου, της θνησιμότητας εμάς των Ελλήνων, που ο Ιησούς Χριστός, ο Ουράνιος Θεός, μας ευλόγησε με την Βασιλεία Του των Ουρανών... στη γη.

Εσείς Έλληνες στην εικόνα σήμερα, είστε του σουλεϊμάν tv και της ομοφυλοφιλίας σας υποτακτικοί και σταυρωτές του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς στη γη.
Αυτή τη γη που δόξασε τον Θεό των Ανθρώπων.
Αυτή τη γη που σήμερα οι εβραίοι φρόντισαν... να είστε ως τον Χριστό και εσείς καταραμένοι)....... βάλτε εσείς άνθρωποι το εγώ σας τώρα, μπροστά στο Εγώ του Λόγου του Θεού.....και δικαιολογηθείτε …για τις μαύρες μαγείες που σας συμβούλεψαν αυτοί που φορούν το ένδυμα της ιεροσύνης του Πατέρα μας Θεού...που ο Θεός μας συνέτριψε τον άδη.

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

όταν την Αγάπη δεν έχεις στα μυαλά ....
τότε ποτέ δεν θα ακούσεις τον Λόγο του Κυρίου στην καρδιά.
γιατί η Αγάπη είναι ο Θεός, και όχι η αγάπη των ανθρώπων.

η αγάπη των Ελλήνων είναι ο φόβος και ο τρόμος των Βάρβαρων εθνών.
για αυτό αγαπημένα μου αδέλφια ξυπνήστε ...
και απαλλαχτείτε από του φθόνου και της κατάκρισης την πλάνη....
που σπέρνουν το ψέμα και το μίσος αναμεταξύ των Ελλήνων...του ισραήλ των παιδεραστών και κανιβάλων.... οι υιοί και πατέρες του μαμονά.

η Αγάπη Θεός σας καλεί να συμφάγουμε τον Λόγο της Αλήθειας,
αυτής της Αλήθειας που ''ελευθερώσει ημάς'', από τα δεσμά της άγνοιας του κόσμου του σημερινού σας Άδη.
και η Αλήθεια του Ιησού Χριστού μας να συνάγει ημάς εις μία ποίμνη και μία στάνη.... αυτήν που ο Ποιμένας μας μας ελευθέρωσε από το κράτος του διαβόλου και υποχθόνιου έθνους του σατανά.


ιδού η Αγάπη...ιδού η Ανθρωπιά.... ιδού η Αλήθεια αδέλφια μου,
ιδού ας γίνουμε της Αγάπης του Θεού Μας...Υιοί του Φωτός Του ,ξανά.


ιωάννης


Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η άγνοια δεν συγχωρείται, μα άλλο τόσο είναι ασυγχώρητοι αυτοί που εν συνειδήση στην άγνοια τον κόσμο κρατούν.
Και άλλο τόσο αυτοί που την Ελλάδα ως τον Χριστό οι κυβερνήτες της γης δολοφονούν.
Με το δάχτυλο μας δείχνουν τον ήλιο, τα πρέπει και δεν πρέπει.
Και με το λαμπρότατο σκοτάδι των ΜΜΕ διαβάλουν τους Έλληνες τα ψέματα των απατεώνων να είναι η πρέπουσα αλήθεια.
Διχόνοια, τρομοκρατία και άγνοια.
Όλα αυτά συμβάλουν οι Έλληνες να είναι ζωντανοί νεκροί, μακράν της χρηστότητος, μακράν της ανθρωπιάς μας.
Μακράν της ευδοκίας μας που ο Ιησούς Χριστός μας χάρισε στη γη.

Αντί του Χριστού, τον αντίχριστο τυφλοί προσκυνούν οι Έλληνες.
Τυφλοί... δεν βλέπετε πως αντί τον Χριστό...εσείς είστε πάνω στον σταυρό;
Μα 1 ημέρα του Θεού...1000 δικές σας εδώ στη γη!!!
Και 2013 χρόνια διδάσκουν πως η 2η μέρα τελείωσε.. και η 3η μέρα είναι το σήμερα... και θέλετε δεν θέλετε όπως ο Ιησούς Χριστός Αληθώς Ανέστη, έτσι και οι ενδεδυμένοι Αυτόν, οι Ορθόδοξοι Έλληνες ταχιά θα συντρίψουν το κράτος του έθνους της κατάρας μας.
Και μέσα σε 3 γήινες μέρες θα γκρεμίσει ο Χριστός τον ναό του Σολομώντα και θα αναστηλώσει τον ναό της Ουράνιας Εκκλησίας, της Αγίας του Θεού Σοφίας.
Αυτήν που σύντριψε ο βασιλεύς της ,την κεφαλή του αρχαίου όφι, των πατέρων του σατανά.


Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚ ΠΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ !Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ.

"Εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις αναστήσει Κύριος ο Θεός βασιλέα από πενίας και πορεύσεται εν δικαιοσύνη πολλή". ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

"...Έχει δε ούτος σημεία. Ο όνυξ του μεγάλου δακτύλου του δεξιού ποδός τήλωμα έχων... και σταυρούς προφυρούς έχων επί τας δύο ωμοπλάτας... το δε όνομα του βασιλέως κεκρυμμένον εν τοις έθνεσι..." ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΜΩΝ.

"... και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου και εκεί ευρήσετε άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάμενον εν κατηφεία πολλή (έσται λαμπρός το είδος, δίκαιος, ελεήμων, φορών πενιχρά, τη όψει αυστηρός και τη γνώμη πραϋς)• έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ• ανδρίζου Ιωάννη και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου ..." ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ


Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ

1 Ο βαπτισμένος τον Χριστό λαός είναι ο βασιλιάς με μαρμαρωμένη όμως την αγάπη των αλλήλων, νεκροί από Αλήθεια, νεκροί από Ελληνισμό.
1Α Ο Δικέφαλος Αετός συμβολίζει την θέοση του ανθρώπου, το άρρεν και το θήλυ τα δυο κορμιά σε μια ψυχή.

2 Η εκκλησία είναι Αγία του Θεού Βασιλεύουσα και αν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ίδια με εδώ στην Γη είναι γιατί οι βασιλείς της Γης αποστάτησαν και καταγγελία αυτών.
Να ενωθούν τα εκατοντάδες σχίσματα της Εκκλησίας και να αναστηλωθεί η Μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία. Να κοπούν τα κλήματα τα μη φέροντα υγιή καρπό από την ιερή γη εμάς των Ελλήνων. Η Εκκλησία να αναλάβει την πορεία του Έθνους.

3 Ερμηνεία του Ταλμούδ, του ιερού βιβλίου των Εβραίων, που επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας και ειδικά κατά των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας και φανέρωση ότι το σήμερά μας αναγράφεται σε αυτό.

4 Ο προσωπικός αγώνας του ανθρώπου, είναι αυτό που οδηγεί προς την αλήθεια, και την φανέρωση της θείας χάριτος του Θεού. Ο προσωπικός αγώνας, η προσωπική Μετάνοια,
και όχι ποιος είναι ο γέροντας σου, η ακόμα και ο Βασιλιάς σου, ώστε εσύ να σωθείς.

5 Φανέρωση του τεράστιου ορυκτού πλούτου της Ελλάδος.

7 Κήρυγμα Αγάπης Χριστού.

8 Τι γίνεται μετά θάνατον.

9 Να εφαρμοστεί το σύνταγμα του Αγίου Ιωάννη Γ Δούκα Βατάτζη στην Ελλάδα.


10 Αναγγελία Δευτέρας Παρουσίας Κυρίου, η οποία θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Η εποχή μας είναι προδρομική της 2ας Παρουσίας.  socratesnios

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ

Τα σημεία της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου... η σημερινή κατάντια της Ελλάδος.
Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου κηρύσσεται επικείμενη.

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΕΙΑ, διότι Ορθοδοξία είναι ο ένας να ζει για τον άλλον, και όλοι να ζούμε μέσα στην αγάπη του Ιησού Χριστού, και ουδείς δούλος ανώτερος του Κυρίου του.


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Αν ο σατανάς σήμερα στο όνομα της αγίας αδιαιρέτου ημών Τριάδος στέλνει τον κόσμο να εξομολογηθεί και να λάβει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν οι ιερείς στους νεοφώτιστους λένε "είναι πλανεμένος αυτός που σας έστειλε να εξομολογηθείτε", πράγματι τότε άξιος και ο ιωάννης, ομοούσιος σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό και αυτός.
Διότι και τον Ιησού Χριστό οι ραβίνοι σαν σατανά τον σταυρώσανε.
Και σήμερα ο ιωάννης ως ορθός λόγος της α-λήθειας δεν κηρύττει όπως τον Απόστολο Παύλο τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, αλλά τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Την αναστημένη Ελλάδα, που σήμερα οι ιερείς ραβίνοι του αντιχρίστου .... σταυρώνουν τον ιωάννη και ορθό Λόγο του Θεού.
Ακούστε το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του ιωάννη και αναστήστε την Ελλάδα από τον θάνατο που της προσφέρουν τα γουρούνια και οι έχιδνες ισραηλίτες εν Ελλάδι.
Απαλλαχθείτε από τους ψεύτες και υποκριτές υποτακτικούς του ισραήλ αντίχριστους ιεράρχες που δολοφονούν την ορθοδοξία μας, το πνεύμα των Ελλήνων και μας πωλούν ως σκλάβους στα χέρια της νέας τάξης της Σιών.

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

το κατά ιωάννη ευαγγέλιον, της ακριβείας η Αλήθεια.

Αγαπημένη μου πατρίδα.
ιδού εγώ ο εν του μέσου του Ουρανού αιωρούμαι με τους φαυλοτάτους Λόγους μου,
τα φαύλα της ακριβείας έργα σας, εν μέσω του φωτός, το σκότος σας, στο φως να φωτίζω.
χάσμα μέγα ανάμεσα στις λέξης και τα έργα του ανθρώπου.
ως Αλήθεια ντύνουν οι εισβολείς με την υποκρισία τους, το ψέμα,
και οι άνθρωποι σήμερα άγιοι χριστιανοί μπροστά στην εικόνα του Χριστού, Χριστό και Ελλάδα ομολογούν,
και έξω από την Εκκλησία του Κυρίου κάνουν όλα τα φαύλα που σιχαίνεται ο Ιησούς Χριστός και Θεός των Ελλήνων.

νεκροί από Αλήθεια.... νεκροί από Ελληνισμό.
τυφλοί από την λάμψη των ευσεβών τροπαιοφόρων της των Ελλήνων εικόνας.
υπνοβάτες ξύπνιοι μέσα στον Άδη... και με το αυτεξούσιό τους δοσμένο στην περηφάνια της κατάρας του αδελφού προς τον αδελφό.
Έλληνες χωρίς αγάπη, τυφλοί στο Μυαλό.
Έλληνες χωρίς Πατρίδα, Άνθρωποι νεκροί χωρίς Θεό.
όσο και τα άγια στην εικόνα να προσκυνάνε, τα έργα τους είναι νεκρά από Ελληνισμό.
φαύλα έργα, φαύλα τα Λόγια της Αλήθειας, για αυτούς που φαύλα πράττουν ...
φαύλος και εγώ που φαύλο με βαπτίσατε, γιατί φαύλα μιλώ...τα έργα σας.

Η τεταπεινωμένη μου ειλικρίνεια, το νέκταρ του Αγίου Φωτός, μέσα στο τραγικό φρόνημα του ελεεινού «είναι» της Αλήθειας της κατάντιας σας Έλληνες μου.

ιδού ο Ορθός Λόγος στο τραπέζι του Κυρίου σας καλεί.
ιδού η Αγάπη Των Αγίων Πατέρων σας χαρίζει τα εδέσματα της προαιώνιας Ουράνιας Σοφίας του Θεού Εκκλησίας, που μεταμορφώνει τον Άνθρωπο σε ότι η Φύσης Του «είναι». και ξεδιψά την ψυχή μέσα στο κορμί του, στον Αέναο Ναό του Θεού και του Υιού και του Ανθρώπου... εις Έν και το Αυτό, Άγιο Πνεύμα! το Χριστόν.
εν αρχή είναι αυτό που ακούς, η διαβάζεις , ο Λόγος, και ο Λόγος προς την εικόνα και την ομοίωση του Θεού εγένετο, για να φωτίσει ο Θεός Λόγος, Αυτόν προς το Εγώ Σου Ελληνίδα Χριστή ψυχή Του... ιδού ο Λόγος :http://youtu.be/dlCjw3NTnyY

η Αγάπη είναι ο Θεός, και όχι ο Θεός μας αγαπά... αλλά το εγώ Του στο Εγώ μας, Αυτός το Εμείς μας, και Φως μας ο Ιησούς Χριστός και η Αγίας Ορθοδοξία Μας.

αφήστε τα φαύλα... και Άγιοι γίνετε, διότι Άγιοι εσμέν!ιωάννης

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Δύο όχθες έχει η ζωή εδώ στην Χριστιανική την γη


Δύο όχθες έχει η ζωή εδώ στην Χριστιανική την γη.

Από την Μία όχθη οι Πιστοί, οι ενδεδυμένοι τον Χριστό ... οι ''Αμαρτωλοί'' … οι καταραμένοι από την ουσία της Φύσης τους...... καταραμένοι από ευλογημένα πρέπει που τους φωτίζουν από την Άλλη όχθη της γνώσης τους... οι Πεφωτισμένοι ... γραμματείς και Φαρισαίοι ... που στον Αιώνα των αεί .... ως άστρο γνώσης τους έχουν τον δικό τους Ευλογημένο Θεό... που τους χάρισε εμάς τους σκλάβους τους....
και αντί τον Χριστό Έχουν Επάνω στον σταυρικό θάνατο τον Λαό Του Κυρίου.... και Αυτοί με την σοφία τους ... ζουν τον παράδεισο τους μέσα στην δική τους "αγιοσύνη".... μέσα στην δόξα τους, την σαρκολατρεία τους, και το Χρήμα ...προσκυνάνε την "ιερή τους αγελάδα".

Προσκυνούν τον Μεσσία τους Χριστό.... κρατώντας τον Άνθρωπο μέσα στον θάνατο του Άδη...

Ουαί εσείς ! ! ! οι προσκυνούντες αυτήν την συναγωγή.

Ουαί σε σας που δεν πιστέψατε στην Ανάσταση του Κυρίου…

διότι σαν αστραπή θα ρθεί.. ο Υιός αποκαλύψει εσάς εις τον θρόνο του Πατέρα...
ουαί ο τριγμός των οδόντων σας εγγύς!

μετανοείτε γκόημ! αδέλφια αεί εσμέν... Χριστοί.


ιωάννης

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Στο όνομα της Ελευθερίας και φύσης της ανθρώπινης Ουράνιας ψυχής...


η εγκατάλειψης της Αγάπης από τον Άνθρωπο,
είναι η εγκατάλειψη του από τον Θεό.

όπως όταν το φως υπάρχει είναι αδύνατο το σκότος να φανεί ...
έτσι και η Αγάπη όταν υπάρχει, ο πόνος και η δυστυχία μεταμορφώνονται σε χαρά και ευτυχία.
μα τελικά γιατί πονάει ο άνθρωπος;
τι αγαπά και τι είναι αγάπη;
φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει... αλλά αυτός που πονά για αυτό που δεν έχει.

και σήμερα οι άνθρωποι πένητες από αλήθεια πονάνε και ας έχουν αγάπη....
πονάνε γιατί άνθρωπος χωρίς αγάπη ... ψυχή νεκρή χωρίς ζωή.

και ιδού μας λέγει ο Λόγος της Αγάπης …από το δένδρο του αγαθού Θεού.
''ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ''
και η Αγάπη της Θείας Χάριτος του Ιησού Χριστού μας θα λάμψει μέσα στην καρδιά σου... από το φως της επίγνωσης του υιού του Θεού που είναι ότι η ψυχή σου ...και ο Λόγος το Είναι σου... αδελφή ψυχή μου.

ένα το Άγιο Πνεύμα...
και οι άνθρωποι σταγόνες της βροχής....
μα ενδεδυμένοι όλοι και αγιασμένοι, από την Ορθόδοξη Πόλη της θάλασσας του Θεού στην γη. Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ευλογημένοι οι Έλληνες.... σήμερα νεκροί ψάχνουμε λύτρωση από τα δεινά της ύλης ....... και για τα δεινά της ψυχής μας δεν νοιάζεται κανείς.

όλοι από μόνοι τους θεοί .... έχουν άποψη αν υπάρχει Θεός ή όχι... και έτσι υπερήφανοι ζουν για το εγώ τους προς τους άλλους ως ανώτεροι αυτοί... με χρήμα για δόξα... και σε αυτό δίνουν την δύναμη όλη της ψυχής τους... κηρύττοντας πως άλλη οδός δεν υπάρχει...

στο όνομα της Ελευθερίας και φύσης της ανθρώπινης Ουράνιας ψυχής...
στο Άγιο Πνεύμα που από όλη την γη μόνο οι Άγιοι και οι Σοφοί Ακούνε...
εσείς άνθρωποι της βαβυλωνίας της γης..
ΤΑΠΕΙΝΩΘΕΙΤΕ... αν αιτήστε από τον Κύριο του Ουρανού το Φως,
δεχθείτε την ήττα σας από Αυτόν...
και δοξάστε την Αγάπη με την δική σας Αγάπη αδέλφια μου... Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αγιάς Σοφιάς του Θεού την Εκκλησία...


ιωάννης

Η Αλήθεια πάντα έχει εχθρούς της τους ψεύτες...

η Αλήθεια πάντα έχει εχθρούς της τους ψεύτες...
η ορθοδοξία έχει εχθρούς της τους πόρνους και προδότες εβραίους θεολόγους και βασιλείς....
***


ο Κύριος είπε : το αν είστε αγαπημένοι αναμεταξύ σας τούτο δε είναι φως πώς είστε αδέλφια μου.

εσείς αδέλφια Του.... για δείτε σήμερα ποια η εκκλησία, ποιοι εμείς και ποιοι οι δεσποτάδες ;

ΠΡΟΣΟΧΗ, δεν εννοώ τα πρόσωπα, αλλά τις ιδεολογίες τους που όποιος δεν τις ακολουθεί είναι ''ανάθεμα''..... και έτσι στο ανάθεμα είναι σήμερα η Ελλάδα και ο Λαός του Κυρίου.

Ζούμε στην έσχατη εποχή... η Ελλάδα είναι στα χέρια του μεσσία της ...τρόικα.
Η παγκόσμια εβραϊκή εκκλησία του Ισραήλ των μασόνων ταλμουδιστών θριαμβεύει, σκλαβώνοντας τα έθνη, και τους ανθρώπους αυτών.
Έλληνες αδέλφια μου ... η Χάρις της Αλήθειας ας γίνει ένα με την καρδιά σας...και με πίστη εις τον Ιησού Χριστό και την Αγάπη μας ..... ας διδαχθείτε από τον Λόγο της Αγίας εκκλησίας των ουρανών....

***
''Πρέπει να γνωρίζουν οι επιτιθέμενοι ότι σ΄ έναν πόλεμο οι ομοϊδεάτες ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον του υποτιθεμένου εχθρού και δεν στρέφονται κατ΄ αλλήλων. ''

Και εμείς Αδέλφια μου έχουμε έναν κοινό σκοπό...
Έχουμε τον Χριστό μας και την Ελλάδα μας.

Έχουμε την Αγία Σοφία, όλοι φωνάζουμε ως πρωτεύουσα μας και την ποθούμε...
μα ας ενωθούμε στην Αγάπη του Θεού μας… και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί αγαπημένοι και αδελφωμένοι  το ποθούμενο του Πατέρα και μόνου βασιλέα μας Κύριο Ιησού Χριστό μας.... στο Άγιο Αίμα του να προσκυνήσουμε τον Λόγο της Ουράνιας βασιλείας Του... και να δεχθούμε με ταπείνωση το Άχραντο Του Αίμα και Σώμα… να μεταμορφωθούμε όλοι μας σε ένα σώμα και μία καρδιά.... και να σώσουμε την Ελλάδα μας...και την ψυχή μας... λαμβάνοντας τα Χρηστά μας ....

Αγάπη, πίστη και ελπίδα στην Αγάπη μας... και ο Θεός τότε θα μας Φωτίζει στα βήματα μας… διότι ο Θεός Αγάπη εστί και Πατέρας μας, ας γίνουμε και εμείς από μάζες ιδεολογιών Παιδιά του Θεού στο Ένα και Άγιο Του Πνεύμα... αμήν.

Χριστός από τότε Ανέστη... καιρός και η Ελλάς!


ιωάννης

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Ο Παλαιός Αδάμ να γίνει ο Νέος


στόχος μας... η γέννηση του έθνους μας όπως και τότε.....
θέλημα Θεού ο Παλαιός Αδάμ να γίνει ο Νέος.
πατρίδα στην γη μας η Αγιά Σοφιά.
Θεός μας η Σοφία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματός Μας.
μα ποιο το Πνεύμα του σήμερα αδέλφια μου; και ποιος ο Θεός Μας;
όταν προσκυνάς τον Σατανά, εκεί δεν χωρά ο Χριστός μας.
όταν τον φθόνο αγαπάς με ζήλο και με ζήλο καταριέσαι τον αδελφό σου… τότε ποια η σοφία Σου... ποιος ο θεός Σου;

στην εικόνα ως θεός το ψέμα έχεις για νόμο και τους απατεώνες για λυτρωτές σου...
αδέλφια μου... η αχαριστία του τότε στοίχισε τον χαμό της Αγίας Σοφίας, το Βασίλειο όλης της χώρας του τότε....
σήμερα η Αχαριστία και ο βαβελισμός της εκκλησίας του εγώ σας... δολοφονεί το Φως του Κόσμου... την Αγάπη μας εμάς των Ελλήνων Υιών του Θεού... της ανθρωπιάς το Κάλλος.
της Ορθόδοξης Εκκλησίας Εμάς ..... του Εαυτού του Ιησού Χριστού ....ως γκόημ.


σειρά της Εύας γυναίκας του Θεού, Εμάς των Ελλήνων Ορθοδόξων.... να ταπεινωθεί.... και να γίνει το Θέλημα της Εκκλησίας του Κυρίου... Θεομήτορος η Αγία σε έργα παιδεία....... ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟΝ  ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ ΓΙΝΕΤΕ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

ΑΜΗΝ


Ιω

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Χαίρε κεχαριτωμένη Ελλάδα


της εν Άθω πολιτείας το ανάγνωσμα.
ο Ευαγγελισμός της δευτέρας παρουσίας η προς τον Πατέρα μας Θεό προς τους Έλληνες Υιούς Του οικείωσις.
των Βαπτισμένων και ενδεδυμένων τον Χριστό, Ελλήνων ορθοδόξων το από άνωθεν βάπτισμα του ευαγγελισμού της Βασιλείας Μελχισεδέκ.
***

χαίρε κεχαριτωμένη Ελλάδα, ο Κύριος με τα σου.

λάβετε φάγετε τον Ιερό τον Λόγο του Υψίστου Πατέρα μας Θεού.
μα και ο Θεός ο Λόγος και ο ιωάννης, σας κρούει την πόρτα, και στο Ένα το Άγιο Πνεύμα, στην Μία Εκκλησία του Ουρανού, εσάς εδώ στην γη σας καλεί.
ένας ο ακρογωνιαίος ο Λίθος, και μία η Αγία του Θεού των Ελλήνων η Αγία Σοφιά.
Μία η Βασιλεία Μας. Ένας ο Θεός. Ένα το Άγιο Μας πνεύμα.

και Θεός Αγάπη εστί, και όχι σατανάς. και ούτε σατανά εργάζεται, αλλά και τον σατανά αγαπά ως απολωλό του.
και με φως τον Μεσσίας μας Χριστό, ο Λόγος του Πατέρα μας Θεού, σας διδάσκει την Ανθρωπιά και το τι εστί Χριστός τουτέστιν Ελλάδα.
και Ελλάδα εστί Ζωή, ειρήνη, Σοφία, και το γίγνεσθαι και εξελίσσεσθαι στο γένος των Ανθρώπων.

Αδέλφια μου εσείς που λάβατε και φάγατε το Σώμα και το αίμα και ταυτιστήκατε στο Ένα με το Εγώ του Ιησού Χριστού
εσείς το Εγώ Του αν θέλετε να είσθε, φάγετε από τα εδέσματα της Θείας Χάριτος.... που σας Χαρίζει ο Ουρανός στην γη Μας.
και Φωτιστείτε Ορθόδοξα και Ελληνικά.


στο όνομα της αδιαιρέτου Αγίας τριάδος, και της Βασιλεύουσας του Αγίου Όρους Εκκλησίας... προστάζω υπακοή, ταπείνωση και Αγάπη.
μα και εφαρμογή των νόμων των ιερών, του Συντάγματος εμάς των Ελλήνων.

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Πίστη δεν είναι ότι έχεις στα μυαλά, αλλά αυτό που έχεις στην καρδιά


εκτός της εικόνας της ανθρωπιάς του Υψίστου Πατέρα μας Θεού,
ο Άνθρωπος είναι και η ζώσα ουσία Του.
δηλαδή θεοί εσμέν.
μα σήμερα η γνώση των πρέπει της παιδείας των ανθρώπων, αντί για την γνώση του αγαθού και της αγάπης, πέρασε στα μυαλά την γνώση του κακού.... σατανά, και έτσι ο άνθρωπος από ουράνιος και αγαθός, έγινε θνητός και ως τον σατανά, να είναι σατανάς ο ίδιος του ο εαυτός.
από Υιός Θεού, τον κατάντησαν να πιστεύει στον θάνατο του καλού της καρδιάς του, πιστεύοντας στην Νίκη του κακού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που στο ένα το Άγιο = χωρίς της γης το πνεύμα, είμαστε εμείς οι έλληνες ορθόδοξοι Χριστιανοί, που στην ουσία ό,τι έκαναν τότε στον Ιησού Χριστό, το κάνουν σε εμάς τους έλληνες οι σταυρωτές Του.
Άχρονος ο Θεός, Άχρονη η ψυχή του άνθρωπου, χωρίς τέλος, μα με αιώνια ζωή...
να είμαστε ως του τότε τον Χριστό, σήμερα εμείς επάνω στην κατάρα των εβραίων αποστατών στην γη....

με το κτιστό πνεύμα της γνώσης στην παιδεία : ο σατανάς έχει το επάνω χέρι στην γη ... και ο Θεός δεν μπορεί να τον νικήσει ...

***
εσείς Υιοί του Ουρανού Έλληνες....
στο όνομα της αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος του Θεού και της καρδιάς σας Έλληνες ..
πίστη δεν είναι ότι έχεις στα μυαλά, αλλά αυτό που έχεις στην καρδιά, πίστη είναι η Αγάπη της φύσης σας, και όχι η Παιδεία που αντί τον διάβολο, σας διαβάλλει η παιδεία των εχθρών Μας, εμάς των Καρπών του Ιησού Χριστού.

αγαπάτε μεν, μα γνωρίστε δε !
τον Λόγο του Κυρίου, όχι του ιωάννη, αλλά του Λόγου στο ένα Πνεύμα της Μίας καρδιάς της Μίας Αγάπης... του ιωάννη της Παναγιάς, του εγώ μου που ο Λόγος Του είναι το είναι σας στον ουρανό...και διψά να γίνετε και εσείς η Ουσία του Πατέρα, στις καρδιές των Παιδιών Του.


ιωάννης ηγούμενος της Αγίας Ελληνικής βασιλεύουσας στην γη.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

ΦΩΤΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ


ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΑΙΜΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ !
***

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΣΟΥΒΛΙΖΕΤΑΙ !
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ ΤΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΜΟΥ !
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ !

Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 3ος ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ !
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ !
***

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΙΩΠΑ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ !!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΘΑΥΜΑ : Α Γ Α Π Α Τ Ε  ΑΛΛΗΛΟΥΣ Ως ΕΑΥΤΟΝ !!!!!!


Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Περί του Ιωάννη από...

Ο Ιωάννης ήταν στα Καλύβια για χρόνια, στο οικόπεδο της Φωτεινής Κουρμετζά. Χιλιάδες φίλοι και εκατοντάδες άνθρωποι είδαν τα θαύματα του Χριστού, που τους παρουσιάστηκαν από έναν ξυπόλυτο και φτωχό απλό άνθρωπο, που όταν έχασε την οικογένειά του και τα 3 παιδιά του, αφιερώθηκε στο Θεό. Το πώς είναι όλα γραμμένα και ειπωμένα στο socratesnios (κανάλι στο youtube).

Ο Ιωάννης μέσα σε ένα δωμάτιο 2 επί 2 και σε ένα άδειο κτήμα δημιούργησε από τα σκουπίδια έναν παράδεισο, με πολλά ζώα, με πολλά δέντρα και πλούσιους καρπούς και γήινους και πνευματικούς. Πριν φύγει από την ζωή αυτή ως λαϊκός χάρισε στους φτωχούς 2 δις δραχμές , ένα ξενοδοχείο ολόκληρο σε φτωχές οικογένειες και στη τελευταία του φορολογική δήλωση όταν έκλεισε τα χαρτιά του, πλήρωσε στο κράτος 245 εκατ. δραχμές και 850000 μάρκα σε γερμανία, βέλγιο και ολλανδία. Όσο ήταν στα Καλύβια Αττικής χάρισε 17 σπίτια και τα οικόπεδα που του χάρισαν ως εκκλησία, αυτός τα χάρισε στους πένητες και εγκαταλελειμμένους στην ζωή.

Κήρυττε τον Λόγο του Θεού και σεις Έλληνες, εσείς οι χιλιάδες που τον ομολογήσατε ότι είναι ο Ιωάννης ο βασιλιάς στα χιλιάδες καλά που σας έκανε ψάχνατε να βρείτε ένα κακό, ώστε να τον θάψετε. Όμως ο Ιωάννης κατά χάριν σας αγαπά και τα κακά σας τα γνώρισε για αυτό και τον φοβάστε. Μα δεν φοβηθήκατε τον Θεό και όπως στο μοναστήρι που δεν έχει ντουβάρια και άβατα, μα στο φως φωτίζει την Αλήθεια, έτσι κι ο Ιωάννης τώρα που έρχεται η κρίση του Θεού θα σας εκδικηθεί από αγάπη και όχι από οργή, ως πατέρας προς νουθεσία των παιδιών του και όχι ως Ιούδας, όπως εσείς και η αγάπη σας προς αυτόν.

Χιλιάδες οι άγγελοι του Θεού κι όμως όλοι στο Ένα το Άγιο το Πνεύμα μιλούν, άρα δεν σας μιλά ο Μιχαήλ, ούτε ο Γαβριήλ , ούτε ο Ιωάννης , αλλά ο Ένας ο Τριαδικός μας ο Θεός δια στόματος και δια των έργων που φώτισε εδώ στη γη ο αγαπημένος ο πατέρας μου ο Ιωάννης, που μας δίδαξε «όταν σιωπάς στο έγκλημα να σιωπάς από αγάπη», «όταν επιπλήττεις να επιπλήττεις με αγάπη». Τούτα είναι μερίσματα της αγάπης του Θεού που χάρισε σε μας τους ανθρώπους η Αγάπη.
Ο Ιωάννης μίλησε και φώτισε και εσείς φωτίσατε την δική σας αγάπη επάνω στα 7 μυστήρια της ορθοδοξίας με προσωπείο σας, και σταυρώσατε αυτόν που φώτισε την αμόλυντη και ουράνια αγάπη.

***
«Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.»


... από Socratesnios

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Έλληνες Μετανοείτε! Έρχεται η Ουράνια πολιτεία στην γη.


***
μάνα δεν έκλαψε για μένα....
εκτός από σένα γλυκιά μου μανούλα......
και τον Λόγο που ο Θεός Χάρισε στην γη... την Αγάπη του Ιωάννη σου.
που σήμερα ευσεβείς μαυροφορεμένοι διδάσκαλοι,
με γλώσσα ευγενική και πρυτανική,
χτίζουν στα μυαλά των χριστιανών να είναι Έλληνες φωτεινοί.... με το μίσος, την πορνεία, και το ψέμα στο λευκό προσωπείο τους... και στο πνεύμα των μαύρων ρούχων του Χριστού των έργων τους, οι ρασοφόροι ως δαίμονες διαιωνίζουν το πνεύμα του σατανά.... ορθόδοξα μάλιστα...... και γνωρίζοντες πολύ καλά το τι ποιούσι...

και που για γενεές και γενεές κρατάνε με την γνώση τους τον Υιό του Ανθρώπου, μέσα στον άδειο τάφο του.... και του διπλώσανε και τα άδεια σάβανα....... γυμνό από αγάπη και αλήθεια, την ψυχή του σταυρώνουν στην αιωνιότητα... και όποιος δεν πιστεύει ότι δεν υπάρχει ο Χριστός, να !!! δείτε την ελλάδα.
και τι εστί ελληνίδα μάνα σήμερα.
και ποιος ο μαραγκός ο παρακατιανός και ποιoς ο μαρμαρωμένος στην αγάπη.
και ποιος ο βαρθολομαίος, και οι προσκυνούντες αυτόν.
και ρωτήστε τον Θεό... ποιος άραγε να είναι, αυτός ο τσαρλατάνος, που λέει ότι μέσα στο αίμα του ρέει η Παναγιά.
και η Παναγιά είναι μαζί του.
και φωνάζει τους Έλληνες... Μετανοείτε.... έρχεται η Ουράνια πολιτεία στην γη... και η Κρίση του Κυρίου Ιησού Χριστού !!!!!
αγαπάτε αλλήλους ως Χριστό!

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Εσύ ψυχή χειρότερη του Ιούδα με τι μούτρα θα φιλήσεις τον Υιό μου την Δεύτερη φορά;


***
μια σταγόνα από τα δάκρυά σας 1000 φιλιά του ιούδα μπροστά στην εικόνα μου εσείς που με ασπάζεστε...
διότι όσα τάματα και να μου κάνετε, όσα κεριά και να μου ανάβετε εσείς τον Υιό μου ποτέ σας δεν αγαπήσατε, την Εκκλησία Του ποτέ δεν αγαπήσατε, γιατί όσο με ευλάβεια μέσα στην εκκλησία στην εικόνα σας φανερώνετε, τόσο έξω από αυτήν κάνετε ό,τι σιχαίνομαι Εγώ και ο μοναχογιός Μου και αληθινός Θεός.

Αν το φιλί του Ιούδα είναι τρισκατάρατο, τότε εσείς σπέρνετε από μόνοι σας χιλιάδες φορές την κατάρα των παιδιών σας, διότι Έλληνες μου γλυκό το φιλί του ιούδα όσο και η αγάπη σας και τα λόγια σας μπροστά μου, τότε…  
Κανείς σας δεν πίστεψε στον Υιό μου, γιατί κανείς σας δεν έχει σήμερα μέσα του την Ανθρωπιά.

Κανείς σας δεν πιστεύει στην Αγάπη των Ελλήνων την ουράνια θεολογία, και προσκυνάτε σήμερα ζωντανοί νεκροί τον μαμωνά. Ο ιούδας μια φορά πρόδωσε και πήρε 30 αργύρια και μ’ αυτά αγοράστηκε χώμα ελληνικό, και σήμερα εσείς πουλάτε τα παιδιά σας , την γη σας και την Εκκλησία του Πατέρα μας Θεού για την δόξα του εγώ-θεού σας, για το χρήμα και την πορνεία του κορμιού σας. Και το Αίμα Μου, που ρέει μέσα στο σώμα του Υιού μου και τούτον τον Πατέρα Θεό που αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε ο πας πιστεύων εις αυτόν να έχει ζωήν αιώνιον, εσείς στέλνετε έξω από την εκκλησία Μου την σταύρωση του λαού Μου.

Λαός μου στο ένα το άγιο το Πνεύμα εσύ ελληνίδα ψυχή, σταυρωτής του παιδιού Μου εσύ ελληνίδα ψυχή, στον σταυρό του Θεού Μου εσύ ελληνίδα ψυχή, που μεταμόρφωσες τα χρηστά μου σε ιούδα, τον Χριστό Μου σε σατανά και το εγώ Μου το σέρνεις στα μάτια του κόσμου ως μια πόρνη.

ΟΥΑΙ σου πόρνη ψυχή, ΟΥΑΙ σου πατέρα του σατανά, ΟΥΑΙ σου εκκλησία ιεραρχών λαϊκών του διαβόλου, ο Υιός Μου έρχεται, ΟΥΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ, υιοί του σατανά.
***

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ποια η διαφορά στον αμετανόητο ληστή και στον ελληνικό λαό;


ποια η διαφορά ανάμεσα στα συμφέροντα του ιούδα και της εκκλησίας;
ποια η διαφορά στον αμετανόητο ληστή και στον ελληνικό λαό;
αυτό που βλέπετε λατρεύετε, την ψυχή του κανείς.
τον Λόγο του Χριστού προσκυνάτε και την εικόνα του ...
την ουσία του κανείς.


***
και εν αρχή είναι η Ελλάδα.
και η ελλάδα είναι το εσύ της κάθε ψυχής,
σταγόνες της βροχής οι έλληνες.
και ο Ήλιος του Φωτός των Ελλήνων η Αγάπη.
Εμείς οι ηλιακτίδες, και ο Χριστός ο άνθρωπος,
που μέσα στο εντός του κάθε Ορθοδόξου στο Αίμα οικεί
σε σώμα και το μόνο της Ειρήνης το Πνεύμα....

Αυτό που ο Ιησούς Χριστός μας Χάρισε να Ζούμε ως εν τω ουρανώ και επί της γης μας Ελλάδα μου.


Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


Το πετραχήλι των "ευσεβών" είναι το σχοινί του ιούδα, που κρεμασμένος επάνω στην καταραμένη συκιά από τον Ιησού Χριστόν, ως σκύλα η χάρυβδη με την μαρμαρωμένη καρδιά της και τους βράχους της ακηδίας της συντρίβει τα παιδιά της, συντρίβει την Ελλάδα, όπως ο διάολος αντί για αγάπη Χριστού, αντί τον Χριστό σταυρώνει το λαό Του.

Κίναιδοι, που φθονούν την Ανδρεία εμάς των Ελλήνων, ιερείς με προσωπείο Χριστού που για θέοση έχουν την χαρά του πρωκτού τους και σήμερα κρατούν το άγιο Δισκοπότηρο εν ονόματι του Ιησού Χριστού ζωοποιούν την κόλαση στην αθάνατη ευτυχία της αγάπης των αλλήλων ως εαυτόν.
ΟΥΑΙ διάβολοι και του σατανά πατέρες που σήμερα σταυρώνετε τα παιδιά του Χριστού, τους Έλληνες Ορθοδόξους, όπως τότε σταυρώσατε τον ίδιον τον Χριστό.

Εγώ ειμί ο ιωάννης και Λόγος του Πατέρα Θεού. Εγώ ειμί το αίμα της αθωνίτισσας Παναγίας και γυναικός μου που μέσα στο ανδρείο σώμα μου το αίμα της κυλά, η Μάνα του Ιησού Χριστού εμάς των Ελλήνων, όπως καλή ώρα κι ευλογημένη από τον Χριστό αντί τον Χριστό ο ιωάννης σας μιλά.
Έλληνες ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ, εμείς δεν είμαστε υιοί του θεού του ισραήλ, αλλά του Α και του Ω, που σε κάθε έθνος χάρισε την γλώσσα του, τα γράμματα και τις παραδόσεις.

Εμείς τα φώτα της ανθρωπιάς και των επιστημών, που σήμερα οι ιερείς με μορφή Χριστού διδάσκουν ως διαβόλοι την διχόνοια και τον φθόνο αναμεταξύ του λαού, διότι γνωρίζουν οι ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΕΣ πως εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΦΥΣΙΝ Η ΑΓΑΠΗ Η ΜΙΑ εμάς τους διαχωρισμένους από τις ιδεολογίες των κομμάτων του φαρισαϊσμού ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ.

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΛΙΩΣΤΕ ΤΟ ΕΓΩ ΣΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Λιώστε το εγώ σας αδέρφια Έλληνες στο Εγώ του Χριστού,
Ας παντρέψουμε τα όνειρά μας με την αγάπη που μας χάρισε Αυτός,
ας αδελφώσουμε τις ιδέες μας με την μία ουράνια ιδέα του Ιησού μας του Χριστού και ας ζήσουμε τον παράδεισό μας, όπως στο "Πάτερ ημών" ο Θεός μας ευλόγησε, ώστε εμείς να ζήσουμε τον παράδεισό μας, που Αυτός και εδώ στην γη μας μας χάρισε.
Δεν ήρθε ο Ιησούς ούτε για τον Αβραάμ , ούτε για τους Εβραίους, ούτε για τους Έλληνες, μα ήρθε όπως οι Έλληνες προς τους ανθρώπους.
***

Μα γη σου Έλληνα δεν είναι μόνο το χώμα που πατάς, αλλά και το χώμα που φοράς στον άνθρωπο που κουβαλά την ψυχή σου.
Εγώ ο Ιωάννης σου λέγω: εσύ ο άνθρωπός μου, εσύ η ψυχή η πανάγια. Εσύ η αγάπη και ο ήλιος ο λαμπρός που είναι ότι είναι και ο Πατέρας μας Θεός. Εσύ το εγώ του Έλληνα, εσύ ο Χριστός, εσύ αδελφέ μου, ο ουρανός, εσύ στη γη θεός.
Γη και ουρανός εστί η μάνα και ο γιος, η ψυχή ο Θεός Υιός και εσύ ψυχή μου στο εγώ σου η αγάπη.
Ό,τι αγαπάς καρδιά μου εγώ μου για φως να γνωρίσεις ότι αυτό θερίζεις και δεν δέχτηκες ποτέ του Πατέρα Θεού τους καρπούς της αγάπης να αγγίξεις, γιατί η αγάπη σου Χριστέ τυφλέ είναι αντίχριστη στο εγώ σου, γιατί η κακία, ο φθόνος, το ψέμα και το σκοτάδι είναι το στεφάνι που σου πέρασαν στα μυαλά σου οι Εβραίοι.
***

Μη σπαταλάς τα όνειρά σου σε ψεύτες επώνυμους διδασκάλους που φορούν προσωπεία ελληνισμού και θεοσοφίας την ώρα που σήμερα το εγώ μας στην άλλη άκρη του Ιορδάνη ποταμού πονά, δυστυχεί και ζει στην κόλασή του, για να ζούνε τον παράδεισό τους χάρις στον δικό σου κόπο και το δικό σου αίμα στο τώρα αυτοί που κατέκτησαν με την δικιά τους σοφία την γη.
***

Εγώ ειμί ο βασιλιάς σου, εγώ δεν είμαι το γένος του Ιωσήφ, μα της Παναγιάς σου ο Ιωάννης του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα και του Πατέρα μας Θεού προς ημάς η αγάπη.
Εγώ ειμί η αγία του Θεού Σοφία η Εκκλησία του Κολοκοτρώνη, του Μακρυγιάννη, του Πατροκοσμά, του Αγίου Αθανασίου του Άθωνα, των Αγίων ασκητών του Άθωνα και του Αγίου Δισκοποτηρίου της θείας Κοινωνίας του Θεού το Άγιο Αίμα.
***

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ο Νόμος και η τάξη του Θεού είναι η αλήθεια


Ουρανοπολίτης εστί ο Έλλην, που φορά του πατέρα Θεού του Ιησού Χριστού, τα δύο λευκά φτερά στην καρδιά του. Ουρανοπολίτης εστί ο τέλειος Έλλην, αυτός που ως άνθρωπος πατά στη Γη και θεάζεται την Αγάπη των αλλήλων στον ουρανό της καρδιάς του. Τούτη η ψυχή εστί η αγιασμένη από τον Θεό Αγάπη, η χαρισμένη στο Εγώ του ανθρώπου, από την Αγάπη του Υψίστου Θεού. Δικαιοσύνη εστί Αγάπη. Ειρήνη εστί το δίκαιο στεφάνι και μέσα από το ιερό στεφάνι της Αγάπης γεννάτε η σοφία του Θεού....Και Δίκαιος Κύριος και Πατήρ ημών.Ο Σπουδάζων τα γράμματα, ο Φωτίζων τα όρια, τα σταθμά, με το Νόμο και την τάξη. Ο Νόμος και η τάξη του Θεού είναι η αλήθεια, η αυθεντικότητα και η ανθρωπιά. Η αυθεντικότητα φωτίζει την αλήθεια και η αλήθεια φωτίζει την ανθρωπιά και η ανθρωπιά την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα είναι αυτή που ταχιά θα δικάσει τους παλιανθρώπους.

Πως τολμάτε ιεράρχες να καταργείτε τη βασιλεία των ουρανών εδώ στη Γη και πως τολμάτε να μην είστε ορθόδοξα σύμφωνοι με την καθημερινή ΜΑΣ προσευχή?
Πως τολμάς ιερέα του Πάτερ ημών ως δίκαιο τοις ουρανοίς του Χριστού το βασίλειο, να παραδίδεις στους κίναιδους σατανάδες;;;

Έξω οι έχιδνες! Έξω τα γουρούνια! Έξω το σύνταγμα του ισραήλ από τη Μητέρα Ελλάδα!!!


Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Μέχρι τώρα όλοι ψάχνατε το παρελθόν μου...


Μέχρι τώρα όλοι ψάχνατε το παρελθόν μου
και τους καρπούς της συγχώρεσης του Χριστού μου,κανείς σας δεν βλέπει.
Να βράσω τους τίτλους της βασιλείας σας, εσείς ευσεβείς θνητοί και ιεράρχες, τον ίδιο το Θεό σας δεν αγαπάτε. Την ανωμαλία όλοι αγαπήσατε, το δικέφαλο αετό μισήσατε και το αίμα του Χριστού που χύσανε οι πατέρες σας στη γη σας, εσείς σήμερα ξεπουλάτε και αντί το Χριστό στο σταυρό, έχετε εσείς πατέρες τα παιδιά σας. Εσείς μάνες του ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤV, τις θυγατέρες σας πουλάτε στα τσακάλια και τους γιους σας μάθατε να προσκυνάνε και να φιλάνε το χέρι του Σουλειμάν Βαρθολομαίου mpizim Αγά, που μαθαίνουν την ισραηλοκρατία ως δημοκρατία της Ελλάδας. Την αδελφοσύνη, την ονομάζουν και την ορκίζουν ότι είναι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Π.Α.Μ.Ε. , Μ.Δ. , Κ.Κ.Ε. , κ.ο.κ...
Ενώ έχουμε όλοι οι Έλληνες κοινά ως μαλάκες= άρρωστοι στο πνεύμα, πολεμάτε τυφλοί αναμεταξύ σας για ιδεολογίες μασονικές, την ώρα που: "Αν μισούνται αναμεταξύ τους, δεν τους πρέπει ελευθερία"....και είδε ο Θεός τα έργα σας, και είδε ο Θεός τη φωνή της δυστυχίας και του πόνου και ουαί εσείς οι δικαστές, ουαί η δική σας δικαιοσύνη και εσάς θα κάψει. Δίκαιος και φρόνιμος είναι ο Πατέρας Θεός, μα το αρνίο, το εσφαγμένο αρνίο, ήρθε ξανά στη γη και με τον Ιωάννη τον λύκο, με του προβάτου την καρδιά, ως λύκος τους λύκους θα δικάσει, ουαί αλί και τρις αλί Γιαχβέ. Ο Μελχισεδέκ κι εσένα θα δικάσει


Βασιλεύς του Θεού
Ιωάννης


Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο Μόνος Μεσσίας ο Ιησούς Χριστός


Ο προσωπικός αγώνας του ανθρώπου, είναι αυτό που οδηγεί προς την αλήθεια, και την φανέρωση της θείας χάριτος Του.
Ο προσωπικός αγώνας, η προσωπική Μετάνοια,
και όχι ποιος είναι ο γέροντας σου, η ακόμα και ο Βασιλιάς σου, ώστε εσύ να σωθείς !

Ο Μόνος μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός .
Και η οδός Του έτοιμη και στερεωμένη ! Η Αγία Ορθοδοξία μας !

Ορθοδοξία εστί Ελλάς,
ορθοδοξία εστί βασιλεία των ουρανών από τον Θεό στους Ανθρώπους Του στην Γη.

Ορθοδοξία εστί ορθά δοξάζει ο Θεός τα παιδιά Του.
Ορθοδοξία εστί ορθά ευαγγελίζεται ο άνθρωπος,
και ζει ως εν το ουρανό και επί της γης.
Στο Πνεύμα το Ορθόν της Ειρήνης του Κόσμου,
ορθοδοξία εστί το Δίκιο του Θεού.
Στο Ολύμπιο λευκό περιστέρι του Ιησού Χριστού.

Όταν το ένα το πνεύμα είναι το ένα και εμείς οι τόσοι πολλοί,
τότε τι είναι Αυτό που μας χωρίζει από Αυτό;
Η Πανσοφία του Θεού,
και η Αχαριστία των ανθρώπων.
Ζητούν τον Θεό για να έχουν την δύναμη να κάψουν τους κακούς των.

Περίεργος Γολγοθάς αέναος και υπαρκτός,
αριστερά ο Χριστός, Δεξιά η Παναγία, και στην μέση η Αγία του Θεού Σοφία.
Σταυρωμένοι Από την Πόρνη Βαβέλ του Αντίχριστου.

Η Αγάπη οδηγεί προς την θέοση,
η πλάνη στο να δημιουργήσεις ισχυρή προσωπικότητα.
Για βασιλιάδες ιπτάμενους καβάλα σε άλογα περιμένετε να σας σώσουν...
την ώρα που εσείς αδέλφια δεν αγαπάτε... αλλά καταριέστε ο αδελφός τον αδελφό.
Ο Έλλην με τον Χριστό... σήμερα χωρίς γη, χωρίς πατρίδα... τυφλοί να προσκυνάτε τον Ηρώδη σας, αντί τον Χριστό.

Όλοι ηγέτη ψάχνουν.
την ώρα που αποδεικνύεται πως οι ηγέτες ανάξιοι είναι, και αδίκαστοι.
Πρόσωπα υπάρχουν, και δικαιοσύνη όχι .
Κλέφτες υπάρχουν, και όμως δεν υπάρχουν.
Βασιλείς υπάρχουν, και όμως είναι υποτακτικοί στους βαρβάρους.
Όλοι τους τον καπνό δείχνουν και βρίζονται για το ποιος έβαλε την φωτιά, και νερό στον κοσμάκη που καίγεται, κανείς τους δεν ρίχνει ούτε σταγόνα νερό..... πίνοντας το αίμα του λαού τους.....

Εκκλησία Χριστού υπάρχει,
και προσκυνούν τον Σατανά.
και αντί τον Χριστό σταυρώνουν στην κατάρα τους τον λαό....

Το πρόσωπο των Ελλήνων είναι ο Χριστός.
και ο Μόνος αληθινός μεσσίας η αγάπη Του.
Και λύτρωση των ανθρώπων η Αγάπη του Αγίου Πνεύματος,
το λεγόμενο από του Υιού, το γεννηθέντα από την καρδιά του Πατήρ,
και Χαρισμένο στον Έλληνα άνθρωπο.
μετανοείτε και λυτρωθείτε,
εξομολογηθείτε και Χριστείτε Θεό!

Διώξτε τους καλικάντζαρους του φθόνου από τα μυαλά!
Ελευθερώστε την αγάπη από την καρδιά....
Σκοτώστε την περηφάνια του “εγώ” με την ταπείνωση και χαρίστε την στα χέρια του Θεού.
Εμείς Έλληνες αεί Χριστοί εσμέν.
Εμείς αδέλφια ο Χριστός εαυτός Του.
Εμείς το Ένα Του Άγιο πνεύμα διψούμε.
Εμείς τέλειοι ως Αυτόν ευλογηθήκαμε να ζούμε.

Μετα-νοείτε ! Και μην ακούτε τις ντουντούκες των καλικαντζάρων.....

Και εσύ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΗ αγάπη των αλλήλων, αναστήσου ως Αυτόν.
Αγαπάτε Χριστόν !

ΤΑΠΕΙΝΩΘΕΙΤΕ ! ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΑΣ ΤΟ ΗΜΩΝ...
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ... ΔΟΞΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΦΩΣ…

Ο έχων αγάπη... εστί αδελφός…
ο έχων φθόνο... τούτος ο του ανθρώπου ο εχθρός...

Αγαπηθείτε και βγείτε από την κόλαση της γης και της καταραμένης γνώσης «του έθνους των κανιβάλων» και της σκλαβιάς ....αναστήστε την Ελλάδα, σώστε τα παιδιά μας, και εμάς!
Με πρόσωπο σας μόνο την αγάπη, την εκκλησία, και την ανθρωπιά σου Ελλάδα μου... σε αυτήν που ο Χριστός Αληθώς ανέστη !

Ελήλυθεν η ώρα και εσύ Ελλάδα.


Ιωάννης εν Χριστώ βασιλεύς των Πένητων


Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Γύρισε ο Θεός στη Γη...

Το φως φωτίζει, βλέπεις, και γνωρίζεις μόνος σου που περπατάς, και δεν σου χαράζει δρόμους και πορείες που σου χαράζουν κάποιοι άλλοι.

Eν αρχή είναι η Αγάπη.
και η αγάπη είναι η ανθρωπιά.
και η ανθρωπιά ο Χριστός μας.
και του Χριστού μας η ψυχή ο Πατέρας Θεός.
και τα πάντα τους είναι ο Λόγος.
που δια της θελήσεως του ανθρώπου, ο Λόγος γίνεται ένα με την σάρκα και το αίμα Του ως Έν.

Αγάπα ! οι εαυτοί σου είναι οι αλλήλοι.
Αγάπα ! η αγάπη των ουρανών στην γη... λέγεται χριστή Ελλάδα !
Αγάπα ! εσύ είσαι το Φως... και σήμερα εάλω το Πνεύμα της Αγιοσύνης σου Ελλάδα .
μα του Χριστού μας όχι !
Αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν ! διότι οι αλλήλοι είναι το ένα το Φως.