Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

***
Παναγιότατοι εγκληματίες με χρυσά αγγελικά φτερά.
Εργάτες της πορνείας διάβολοι, με πρόσωπα ευαγγελικά....
...να σπέρνουν στον Ελληνισμό με εικόνα Χριστού, τον φθόνο, την κατάρα και τον θάνατο στα μυαλά... ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΓΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ...
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ....

ΠΟΥ ΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ... ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ Α και του Ω.

ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΙΔΟΥ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΡΑΒΙΝΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΣΜΟΥ....

***

Το Ταλμούδ (talmud) είναι ένας κώδικας, μία εγκυκλοπαίδεια θρησκευτικού και νομικού περιεχομένου, που περιλαμβάνει, ταξινομημένες σε κανονισμούς και θεματικές ενότητες, όλες τις προφορικές παραδόσεις (χαλαχά), αφηγήσεις (χαγγαδά) και ερμηνείες (μιδράς) των νομοδιδασκάλων (ραββίνων), για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων του Ιουδαϊκού λαού, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των βιβλίων της πεντατεύχου (Τορά), δηλαδή τον Μωσαϊκό Νόμο.

Διαβάστε παρακάτω πόσο "ωραία" πόσο "φιλειρηνικα" και πόσο "αντιρατσιστικά" μιλάει για τους Έλληνες και τους άλλους λαούς ο "περιούσιος" (sic) λαός, ο οποίος υπέστη ολοκαύτωμα και εξορία. Θαυμάστε:

ΒΙΒΛΙΟ: ΤΑΛΜΟΥΔ :

ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
-Orach CHAIIM (225,10) : Οι Έλληνες (Εθνικοί) και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισην.
-ZOHAR 11 (64B) : Οι Έλληνες ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και όνους.
-KETHUBOTH(110B) : Ο Ψάλτης (Δαυίδ) παρομοιάζει τους Εθνικούς Έλληνες με ακάθαρτα κτήνη (Γκόιμ).
-SANHEDRIN (974B) TOS : Η σεξουαλική συνουσία του Έλληνος , είναι, ως του κτήνους (Γκόιμ).
-IORE DEA (337,1) : Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Έλληνες , όπως αντικαθιστάτε ψοφίσασαν αγελάδαν ή γάιδαρον .
-ABHODAH ZARACH (78) : Αι Εθνικές Ελληνικές Εκκλησίαι (= του Δήμου) είναι τόποι ειδωλολατρίας.
-IOREA DEA (142,10) : Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών (του Δήμου).
-SCHABATH (116A) TOS : Τα Ευαγγέλια ( μυστικισμός των Ελλήνων) ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας , είναι αιρετικά βιβλία.
- ABHODAH SARACH (2A) : Αι Εορταί των Ελλήνων ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς .
- ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
- KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
- ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.


-SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
- ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων.
-MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
- CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
- CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου
- CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα.
-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες .
-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.
BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ:
-KALLAH (18B) : Νόθος ,συλληφθείς κατά την διάρκεια εμμήνου ροής.
-TOLBATH JESCHU : Γέννησις αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον .
-SHABBAT (104B) : Ονομάσθη παράφρων και ουδείς δίδει σημασία εις τους παράφρονας
-TOLDOTH JESCHU : Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών.
- ABHODAH ZARACH (6 A) : Έλληνας Χριστιανός ονομάζεται αυτός που ασπάζεται τις ψευδείς διδασκαλίες εκείνου του ανθρώπου , ο οποίος δίδαξε να γιορτάζεται πρώτη μέρα του Σαββάτου.
ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ
- Shulchan Aruch Choszen Hamiszpat (348): Όλα τα υπάρχοντα των άλλων Εθνών ανήκουν εις το Εβραικόν Έθνος, το οποίο δικαιούται να τα αρπάξει άνευ οιωνδήποτε δισταγμόν .
-ΕΒΕΝ – ΗΑ –ΕSER (6,8) : Τι είναι πόρνη ; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία!
MAKKOTH (7B) : Αθώος , δολοφονίας είναι κάθε Εβραίος, εφ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού!

Αν όλα αυτά τα έγραφαν Μουσουλμάνοι θα τους λέγανε Μουσουλμάνους Φονταμενταλιστές, αν τα λέγανε Χριστιανοί θα τους λέγανε παραθρησκευτικούς και σκοταδιστές, αν τα λέγανε πολιτικοί θα τους λέγανε φασίστες ! Στην προκειμένη περίπτωση που τα αναφέρουν οι "περιούσιοι" κάτοικοι αυτού του κόσμου όλοι μούγκα!


Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Τα ύδατα της γνώσης

Αυτό που φοβούνται οι δαίμονες είναι οι Αρχάγγελοι της Αλήθειας.
Είναι το σύνταγμα που εξαφανίζει το σκότος και οι δαίμονες δεν υφίστανται πια.
Τούτου του Τάγματος ο Αρχιστράτηγος είναι ο Α και ο Ω.
Και το πνεύμα του Λόγου Του, αφυπνίζει τον Νουν της ιερής ψυχής που ζει μέσα στην αγάπη του Θεού, αποκαθηλώνοντας την αδερφοσύνη που σταύρωσαν με λέξεις.
Λέξεις που μιμούνται την Αλήθεια της ανθρωπιάς και ως καρφιά δολοφονούν την αγάπη και την ειρήνη.
Δαίμονες μεταμορφωμένοι ως άγγελοι, όπως και οι Ιούδες που ντύθηκαν δεσπότες.
Ψεύτες αντίχριστοι που τρέμουν των Ελλήνων την αγάπη και αδερφοσύνη.
Τρέμουν τον Λόγο...γιατί ;;;

Είπε ο Θεός:
"Ο Λόγος Μου είναι του δένδρου μου ο σπόρος, που ξεχωρίζει ο καρπός του από το δένδρο το κακόν."
Γλυκύς ο καρπός της Αλήθειας.
Στερεώνει την πίστη και του Θεού την Παρουσία, ως εν τω ουρανώ Του και εις την ψυχή μας, μέσα στην πραότητα, την καλοσύνη και την σωφροσύνη της Αγάπης και έτσι ο άνθρωπος γνωρίζει την χρηστότητα και αγαπά ο αδερφός τον αδερφό ως μετουσιωμένο τον Χριστό.

Και χώρισε ο Θεός τα ύδατα της γνώσης και φώτισε στην εικόνα Του την Ουσία Του την Θεϊκή.
Ως Μονογενής Υιός κατέβηκε και δίδαξε το άλας της ζωής μέσα στη μία θάλασσα των ανθρώπων, το είναι της Τριαδικής υπάρξεως του Ουρανού στη γη.
Ουρανός η ψυχή μας, πνεύμα μας η ανθρωπιά δια του Λόγου του Ιησού Χριστού μας.
Πατήρ μας η Αγάπη, Μητέρα μας το Άγιο Πνεύμα και υιός Τους εμείς η Εκκλησία που μας βαπτίζει με τον ιερό τον Λόγο την ιερή ψυχή μας, με της Ανθρωπιάς του Θεού τα χρηστά.
Και διαχώρισε ο Θεός τα ύδατα και χωρίστηκε η αμαρτία από την ανθρωπιά.
Και έτσι είδαν οι άνθρωποι πόσο ξένοι είναι από την Ανθρωπιά.
Έλληνες  Έλληνες... ξυπνήστε και ντύστε τα δωρισμένα από τον Θεό φρονήματα στο πνεύμα σας και γίνετε Έλληνες ξανά.


Ιωάννης βασιλεύς, των Ουράνιων υδάτων της Αλήθειας

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Ο Κάιν και ο Άβελ

***
Ο Κάιν και ο Άβελ, δύο αδέρφια ενός Θεού.
Η Ορθόδοξη Ελλάδα των αγίων πατέρων και υιών του Θεού ως τον Άβελ, που αγάπησε όλα τα έθνη και έστειλε ο Θεός τον Λόγον Ιησού Χριστόν.
Και ο Κάιν, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι Ραβίνοι, που σφάζουν στο όνομα του έθνους του ισραήλ τους, ό,τι μη εβραϊκό.
Μα ο Παντογνώστης Πατέρας Θεός του ανθρώπου άρπαξε από τα χέρια του Κάιν το μαχαίρι και μέσα από την άμπελό του, δια του στόματος του Ιωάννη,
αποκόβει τα κλήματα τα μη ελληνικά.
Και ο έχων ώτα ακουέτω, ο έχων μάτια ας δει.
Αυτά, που τις ουσίες των γραμμάτων και των λέξεων,
ο Ιωάννης ο πένης βασιλεύς μαρτυρεί.

Αδέλφια μου, εμείς το Σώμα του Χριστού εσμέν.
Εμείς εικόνες του Θεού, που με το Ιερό μας Ορθόδοξο βάπτισμα,
ενδυθήκαμε τον Θεόν
(όποιος εν Χριστώ εβαπτίσθη Χριστόν ενενδύθη ) Αγ.Ιω.Χρυσόστομος.
και όποιος Χριστόν ομολογεί σήμερον, σφάζεται ως αρνίο και σταυρώνεται
εις τον Αιώνα των Αιώνων, από τους αιμοδιψείς και ψυχοκτόνους ιερείς του ισραήλ, που ως ο Κάιν σήμερον, μιας άλλης από του Ιησού Χριστού εκκλησίας
ελέγχει σήμερα των Ελλήνων, του Ανθρώπου την ανθρωπιά.
Ως μάγοι ήλθαν και μαγείες διδάσκουν, νίπτουν τα χέρια τους ως Πιλάτοι,
και εγκληματούν....δολοφονώντας την Αλήθεια και όλα τα δώρα των ανθρώπων στη γη, που μας χάρισε ο Πατέρας Θεός.
Αγκάθινο στεφάνι φόρεσαν στη γνώση των Ελλήνων,
και επάνω στη ξύλινη γνώση θυσιάζουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς,
για να ζούνε αυτοί οι ισραηλίτες, το παράδεισό τους από αυτή τη γη.
Και ο Ελληνισμός στα έθνη αθάνατα να πεθαίνει,
όπως σήμερα Ελληνίδα μου ψυχή εσύ.

Δάμασε τους 12 θεούς...του εγώ θεού σου, κι από άγνωστος θνητός,
που περπατάς νεκρός στον Όλυμπό σου,
νίψου με το Αθάνατο νερό των Ελλήνων του Ανθρώπου.
Ντύσου ως ένδυμα την αγάπη του Ιησού Χριστού,
και γνώρισε τον άγνωστο Θεό σου......
γνώρισε την μόνη αλήθεια που ο Ουρανός, δια του Ιησού Χριστού,
την ονόμασε Ανθρωπιά.


***
Ιωάννης εν Χριστώ

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Η έσχατη προδοσία των Ελλήνων

***
Η έσχατη προδοσία των Ελλήνων, από τους γενίτσαρους πόρνους παράνομους προδότες δεσποτάδες...

Χριστότις εστί η Ελλάδα… μα Όχι Αυτή η Ελλάδα... τούτου του πατριάρχη της Εκκλησίας των Ορθοδόξων Ελλήνων στην εικόνα...και στην Ουσία υποτακτικού των ραβίνων κανιβάλων και παιδεραστών.... και σταυρωτών του Ελληνικού Πνεύματος του Α και του Ω ..της Ειρήνης και της Αγάπης.

ιδού των Ελλήνων η μεγαλύτερη των αιώνων η Κατάρα....
ιδού ο δολοφόνος της Ελλάδος....

ιδού ποιο είναι το ευαγγέλιο του αδελφόθεου του ιερώνυμου..... και των ευσεβών υπουργών και βουλευτών της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ:


SANHEDRIN, 67A. Ό Ιησούς αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, στρατιώτου τινός".
• KALLAH, 1B (18B). "Νόθος συλληφθείς κατά την διάρκειαν εμμήνου ροής".
• SANHEDRIN, 67A. Ό κρεμασθείς την εσπέραν του Πάσχα".
• TOLDATH JESCHU. Γέννησις αναφερομένη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον.
• ABHODAH ZARAH 11. "Αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, Ρωμαίου στρατιώτου".
• SCHABBATH XIV. "Και πάλιν αναφέρεται ως υι­ός του Πανδίρα, του Ρωμαίου".
• SCHABBATH 104B. "Ωνομάσθη παράφρων και ου­δείς δίδει προσοχή εις τους παράφρονας".
• SANHEDRIN 43A. "Την εσπέραν του Πάσχα ού­τοι εκρέμασαν τον Ιησούν".
• TOLDOTH JESCHU. Ό Ιούδας και ο Ιησούς συ­νεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών".
• SANHEDRIN 103A. Ό υποδείξας την κατάπτωσιν της ηθικής και ο ατιμάσας τον εαυτόν του".
• SANHEDRIN, 107B. "Απεπλάνησεν, διέβρωσεν και κατέστρεμε το Ισραήλ".
• ZOHAR 111 (282). "Απέθανεν ως κτήνος και ετά­φη εις σωρόν ακαθαρσιών κτηνών".
• HILKOTH MELAKHIM. "Προσπάθησε να αποδεί­ξης ότι οι Χριστιανοί σφάλουν λατρεύοντες τον Ιησούν".
• ABHODAH ZARAH, 21A. "Η μνεία καν περί της λατρείας του Ιησού εις τους οίκους ανεπιθύμητος".
• ORACH CHAIIM, 113. "Απόφευγε να παρουσιάζε­σαι ότι τρέφεις σεβασμόν προς τον Ιησούν".
• IORE DEA, 150, 2. "Μην εμφανίζεσαι ότι σέβεσαι τον Ιησούν, έστω και εκ παραδρομής".
• ABHODAH ZARAH (6A). "Η ψευδής διδασκαλία περί λατρείας την πρώτην ημέραν του Σαββάτου". (Κυρι­ακή).

(6) Το Ταλμούδ περί των Χριστιανών (ένα πολύ μικρό μέρος αναγράφεται εδώ, ενώ οι οδηγίες εναντίον των χριστιανών είναι πάμπολλες)
• HILKOTH MAAKHALOTH. "Οι Χριστιανοί είναι ειδωλολάτραι. Μη σχετίζεσθε μετ' αυτών".
• ABHODAH ZARAH (22A). "Μη σχετίζεσθε μετά των ειδωλολατρών, διότι ούτοι κάνουν αιματοχυσίας".
• IORE DEA (153, 2). "Μη συναναστρέφεσθε μετά των Χριστιανών. Χύνουν αίμα αυτοί".
• ABHODAH ZARAH (25B). "Φυλάξου από τους Χριστιανούς, όταν πορεύεσαι εν τη ξένη μετ' αυτών".
• ORACH CHAIIM (20, 2). "Οι Χριστιανοί μεταμφι­έζονται διά να δολοφονούν τους Εβραίους".
• ABHODAH ZARAH (15B). "Ενθυμού, ότι οι Χρι­στιανοί έχουν σεξουαλικές σχέσεις μετά των ζώων".
• ABHODAH ZARAH (22Α). "Υποπτοι είναι οι Χρι­στιανοί της συνουσίας μετά των ζώων".
• SCHABBATH (145B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας".


πόσο ακάθαρτοι είναι σήμερα οι ιεράρχες;;;

όταν ορκίζουν ως Εκκλησία «αυτούς» να μας κυβερνούν;;;

αν είναι Έλληνες Ορθόδοξοι να τους δικάσουν, αν είναι εβραίοι, να ξυριστούν !

ιωάννης