Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Η Ανθρωπιά της φύσης του Θεού

Υπάρχει Θεός, ή δεν υπάρχει;
Λέγει ο νεκρός από την γνώση, ο υπάρχων ζωντανός άνθρωπος.
Και μόλις ομολογεί  τυφλός, ένας από μόνος του θεός, ότι Θεός υπάρχει !

Τούτη η εικόνα του Πατέρα μας του Υψίστου Θεού.
Του νερού  της θάλασσας της  ψυχής,
που στην κάθε σταγόνα της ο κάθε άνθρωπος στο Ένα του Θεού, Αυτός πηγάζει.
***

Αγάπη  εστί ο Θεός, και ο άνθρωπος  κλεισμένος μέσα στο χωμάτινο κορμί του ποτίζει χωρίς να το βλέπει τον σπόρο της κακίας της ψυχής, ώστε να διδαχθεί το δώρο της Αγάπης, που η κακία τους χάρισε,
ώστε να εκτιμά η ψυχή αιώνια, την Αξία της ειρήνης και της ευλογημένης των αδελφών ψυχών, αγάπης και  χαράς.
***

Το βιβλίο της Ζωής.

Ο θάνατος όταν θα ‘ρθεί,
Αντί να σβήσει η ζωή,  και να γεννηθεί του θανάτου το μαύρο,
τότε ανοίγει η ψυχή το βιβλίο της ζωής της,
και το παρελθόν του επόμενου  χρόνου, στην αθάνατη στιγμή του τώρα πηγάζει.
***