Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ

1 Ο βαπτισμένος τον Χριστό λαός είναι ο βασιλιάς με μαρμαρωμένη όμως την αγάπη των αλλήλων, νεκροί από Αλήθεια, νεκροί από Ελληνισμό.
1Α Ο Δικέφαλος Αετός συμβολίζει την θέοση του ανθρώπου, το άρρεν και το θήλυ τα δυο κορμιά σε μια ψυχή.

2 Η εκκλησία είναι Αγία του Θεού Βασιλεύουσα και αν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ίδια με εδώ στην Γη είναι γιατί οι βασιλείς της Γης αποστάτησαν και καταγγελία αυτών.
Να ενωθούν τα εκατοντάδες σχίσματα της Εκκλησίας και να αναστηλωθεί η Μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία. Να κοπούν τα κλήματα τα μη φέροντα υγιή καρπό από την ιερή γη εμάς των Ελλήνων. Η Εκκλησία να αναλάβει την πορεία του Έθνους.

3 Ερμηνεία του Ταλμούδ, του ιερού βιβλίου των Εβραίων, που επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας και ειδικά κατά των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας και φανέρωση ότι το σήμερά μας αναγράφεται σε αυτό.

4 Ο προσωπικός αγώνας του ανθρώπου, είναι αυτό που οδηγεί προς την αλήθεια, και την φανέρωση της θείας χάριτος του Θεού. Ο προσωπικός αγώνας, η προσωπική Μετάνοια,
και όχι ποιος είναι ο γέροντας σου, η ακόμα και ο Βασιλιάς σου, ώστε εσύ να σωθείς.

5 Φανέρωση του τεράστιου ορυκτού πλούτου της Ελλάδος.

7 Κήρυγμα Αγάπης Χριστού.

8 Τι γίνεται μετά θάνατον.

9 Να εφαρμοστεί το σύνταγμα του Αγίου Ιωάννη Γ Δούκα Βατάτζη στην Ελλάδα.


10 Αναγγελία Δευτέρας Παρουσίας Κυρίου, η οποία θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Η εποχή μας είναι προδρομική της 2ας Παρουσίας.  socratesnios