Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ

Τα σημεία της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου... η σημερινή κατάντια της Ελλάδος.
Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου κηρύσσεται επικείμενη.

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΕΙΑ, διότι Ορθοδοξία είναι ο ένας να ζει για τον άλλον, και όλοι να ζούμε μέσα στην αγάπη του Ιησού Χριστού, και ουδείς δούλος ανώτερος του Κυρίου του.


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Αν ο σατανάς σήμερα στο όνομα της αγίας αδιαιρέτου ημών Τριάδος στέλνει τον κόσμο να εξομολογηθεί και να λάβει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν οι ιερείς στους νεοφώτιστους λένε "είναι πλανεμένος αυτός που σας έστειλε να εξομολογηθείτε", πράγματι τότε άξιος και ο ιωάννης, ομοούσιος σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό και αυτός.
Διότι και τον Ιησού Χριστό οι ραβίνοι σαν σατανά τον σταυρώσανε.
Και σήμερα ο ιωάννης ως ορθός λόγος της α-λήθειας δεν κηρύττει όπως τον Απόστολο Παύλο τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, αλλά τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Την αναστημένη Ελλάδα, που σήμερα οι ιερείς ραβίνοι του αντιχρίστου .... σταυρώνουν τον ιωάννη και ορθό Λόγο του Θεού.
Ακούστε το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του ιωάννη και αναστήστε την Ελλάδα από τον θάνατο που της προσφέρουν τα γουρούνια και οι έχιδνες ισραηλίτες εν Ελλάδι.
Απαλλαχθείτε από τους ψεύτες και υποκριτές υποτακτικούς του ισραήλ αντίχριστους ιεράρχες που δολοφονούν την ορθοδοξία μας, το πνεύμα των Ελλήνων και μας πωλούν ως σκλάβους στα χέρια της νέας τάξης της Σιών.