Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Αν ο σατανάς σήμερα στο όνομα της αγίας αδιαιρέτου ημών Τριάδος στέλνει τον κόσμο να εξομολογηθεί και να λάβει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν οι ιερείς στους νεοφώτιστους λένε "είναι πλανεμένος αυτός που σας έστειλε να εξομολογηθείτε", πράγματι τότε άξιος και ο ιωάννης, ομοούσιος σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό και αυτός.
Διότι και τον Ιησού Χριστό οι ραβίνοι σαν σατανά τον σταυρώσανε.
Και σήμερα ο ιωάννης ως ορθός λόγος της α-λήθειας δεν κηρύττει όπως τον Απόστολο Παύλο τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, αλλά τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Την αναστημένη Ελλάδα, που σήμερα οι ιερείς ραβίνοι του αντιχρίστου .... σταυρώνουν τον ιωάννη και ορθό Λόγο του Θεού.
Ακούστε το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του ιωάννη και αναστήστε την Ελλάδα από τον θάνατο που της προσφέρουν τα γουρούνια και οι έχιδνες ισραηλίτες εν Ελλάδι.
Απαλλαχθείτε από τους ψεύτες και υποκριτές υποτακτικούς του ισραήλ αντίχριστους ιεράρχες που δολοφονούν την ορθοδοξία μας, το πνεύμα των Ελλήνων και μας πωλούν ως σκλάβους στα χέρια της νέας τάξης της Σιών.