Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Δύο όχθες έχει η ζωή εδώ στην Χριστιανική την γη


Δύο όχθες έχει η ζωή εδώ στην Χριστιανική την γη.

Από την Μία όχθη οι Πιστοί, οι ενδεδυμένοι τον Χριστό ... οι ''Αμαρτωλοί'' … οι καταραμένοι από την ουσία της Φύσης τους...... καταραμένοι από ευλογημένα πρέπει που τους φωτίζουν από την Άλλη όχθη της γνώσης τους... οι Πεφωτισμένοι ... γραμματείς και Φαρισαίοι ... που στον Αιώνα των αεί .... ως άστρο γνώσης τους έχουν τον δικό τους Ευλογημένο Θεό... που τους χάρισε εμάς τους σκλάβους τους....
και αντί τον Χριστό Έχουν Επάνω στον σταυρικό θάνατο τον Λαό Του Κυρίου.... και Αυτοί με την σοφία τους ... ζουν τον παράδεισο τους μέσα στην δική τους "αγιοσύνη".... μέσα στην δόξα τους, την σαρκολατρεία τους, και το Χρήμα ...προσκυνάνε την "ιερή τους αγελάδα".

Προσκυνούν τον Μεσσία τους Χριστό.... κρατώντας τον Άνθρωπο μέσα στον θάνατο του Άδη...

Ουαί εσείς ! ! ! οι προσκυνούντες αυτήν την συναγωγή.

Ουαί σε σας που δεν πιστέψατε στην Ανάσταση του Κυρίου…

διότι σαν αστραπή θα ρθεί.. ο Υιός αποκαλύψει εσάς εις τον θρόνο του Πατέρα...
ουαί ο τριγμός των οδόντων σας εγγύς!

μετανοείτε γκόημ! αδέλφια αεί εσμέν... Χριστοί.


ιωάννης