Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Διδαχές


Στην γη αγαπάνε δια του έρωτα.

Στον ουρανό μαθαίνουμε πρώτα το τι είναι η αγάπη, και μετά ερωτευόμαστε με αυτήν. 
Και ως δύο σταγόνες νερό, που γίνονται μία... έτσι και οι άνθρωποι το ζεύγος, σε μια ψυχή, ως ο δικέφαλος αετός της ορθοδοξίας μας μαρτυρεί .
***
Όταν θυμώνεις με τον αδελφό σου,
τότε ο Θεός θυμώνει μαζί σου.

Όταν αγαπάς τον αδελφό σου,
τότε ο Θεός είναι μέσα στην αγάπη αυτή.

***
Να ξέρεις να προσεύχεσαι, είναι καλό.
Να σιωπάς και να ακούς το τι ο Θεός λέγει, είναι σοφό.

***
Δεν σκοτώνεται το ''εγώ'' .... μα μεταλλάσσεται στο ''εγώ'' του Χριστού... όταν ένα σκυλί είναι άγριο δεν γίνεται να γίνει με τις πέτρες ποτέ φίλος σου, αν του δώσεις ψωμί όμως θα κουνήσει την ουρά του ....έτσι και ο εγωισμός.... να γίνεις εγωιστής για την αγάπη σου προς τον Χριστό, τότε γνωρίζεις πως ουδείς δούλος ανώτερος του κυρίου του... 

και τότε το εγώ από εχθρός, γίνεται σύμμαχος σου.

Ακούστε Πατέρες και μητέρες, τέκνα και θυγατέρες, διδάσκαλοι ευσεβείς βασιλείς και πένητες της Αγάπης του Θεού των ανθρώπων την σοφία.
Και ούτως ποιήσατε, ίνα σωθείτε.

Θεό και αν λατρεύετε και τον αδελφό σας πεινασμένο βλέπετε ... χώμα προσκυνάτε, κενόν αέρα λατρεύετε.
Διότι εν έργων είναι η Τιμή προς τον Θεό, και εν Λόγω η δόξα της ευλογίας Αυτού.

Όταν την ατιμία έχεις στην καρδιά, ψεύδος και την πορνεία... ποτέ μην αναφέρεις το Όνομα του Θεού... διότι η δόξα σου προς τον Θεό, στην άτιμη την καρδιά σου πηγαίνει, και όχι προς τον Θεό. Διότι ο Θεός σου είναι ο Βαραββάς, και όχι ο Χριστός.

**** 
Όταν θυμώνεις με τον αδελφό σου, τότε και ο Θεός θυμώνει με εσένα που θυμώνεις.
Όταν αγαπάς τον αδελφό σου, τότε και ο Θεός σε Αγαπά... διότι ο Θεός Αγάπη εστί... και εν τη αγάπη αναπαύετε μαζί σου και Αυτός.

Αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν, διότι οι αλλήλοις είναι ότι ο εαυτός σου.
Αγαπάτε την αγάπη του Πατέρα, Αγαπάτε με την καρδιά της μητέρας, και τότε θα γίνετε της αγάπης καρπός... Σοφός.

Μητέρα της σοφίας η αγάπη, και καρπός της σοφίας η ανθρωπιά.
Και άνθρωπος χωρίς πνεύμα αλήθειας, εστί Χριστός χωρίς ανάσταση.
Γνώσεσθαι την Αλήθεια, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς.

Γράφουν οι Άγιοι Πατέρες : “δός μοι την των σών θρόνων πάρεδρον σοφίαν”.
Είναι αυτή που μπορεί να βοηθά τον άνθρωπο: “εξαπόστειλον αυτήν εξ αγίων ουρανών και από θρόνου δόξης σου πέμψον αυτήν ίνα συμπαρούσα μοι κοπιάση και γνώ τί ευάρεστόν εστί παρά σοι”. Ο Θεός δι’ αυτής δημιούργησε τον κόσμο: “Εν τη σοφία σου κατεσκεύασας άνθρωπον”. Η ενυπόστατη Σοφία του Θεού βρίσκεται πάντοτε ενωμένη με τον Θεό, γνωρίζει την βουλή Του και συμμετείχε στην δημιουργία “Και μετά σού η σοφία η ειδυία τα έργα σου και παρούσα ότε εποίεις τον κόσμον”. Και βεβαίως, η σωτηρία του ανθρώπου επιτεύχθηκε με αυτήν: “καί τη σοφία εσώθημεν”.

Ο Χριστός, λοιπόν, είναι ο Λόγος του Πατρός, γιατί Αυτός αναγγέλλει την βουλή του Πατρός. Ταυτόχρονα όμως ο λόγος Του, το κήρυγμά Του, η διδασκαλία Του είναι έκφραση και ενέργεια του Λόγου και της Σοφίας του Θεού, και επειδή είναι θεανθρώπινος λόγος, συντελεί στην θεραπεία του ανθρώπου.

Γνωρίζουμε δε ότι τα ονόματα του Χριστού είναι ονόματα των ενεργειών Του, και προσευχόμενοι σ’ Αυτόν δια των ονομάτων λαμβάνουμε τις ενέργειές Του. Ο Χριστός είναι η ενυπόστατη και πραγματική Σοφία του Θεού. Με την ενανθρώπισή Του, την σταυρική θυσία Του και την ανάστασή Του έδωσε την δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να ενωθεί μαζί Του και να αποκτήσει την πραγματική σοφία. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, ας είναι ενταγμένη και η δική μας βιωτή.

Και με την Αγάπη για φάρο ζώντος Θεού ... όλοι μαζί οι Έλληνες,
ντυθείτε το Λευκό φόρεμα στην ψυχή σας... και ας κάνετε τα πάντα Νέα.

Σε Νέα γη, σε Νέο στην ψυχή σας ουρανό, όπου εκεί θα αναπαύομαι μαζί σας Εγώ.... ο Πατήρ και Θεός αγάπες μου, παιδιά μου.


Ιωάννης