Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Η Μεγάλη Βαβυλών


Στο τέλος του κεφαλαίου 16 της Αποκάλυψης ο Ιωάννης είδε την πτώση της Βαβυλώνας: “Και η μεγάλη πόλη διαιρέθηκε σε τρία μέρη, και οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Και η μεγάλη Βαβυλώνα ήρθε σε ενθύμηση μπροστά στον Θεό, για να δώσει σ’ αυτή το ποτήρι από το κρασί του θυμού της οργής του” (Αποκάλυψη 16:19).

Στο κεφάλαιο 17 ένας άγγελος ήρθε, για να εξηγήσει στον Ιωάννη τι σημαίνει η πτώση της Βαβυλώνας. Ο Ιωάννης μεταφέρθηκε σε όραμα στην έρημο και είδε “μια γυναίκα να κάθεται επάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας, και το οποίο είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινο, και στολισμένη με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια, η οποία είχε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι, που ήταν γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της. Και επάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα: Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης” (Αποκάλυψη 17:3-5).

Αυτή ήταν η δεύτερη γυναίκα που είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Η πρώτη, η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 12, συμβόλιζε τον λαό του Θεού, πρώτα ως Εβραϊκό έθνος και μετά ως Χριστιανική Εκκλησία που Είναι η Γυναίκα ντυμένη με τον Ήλιο με το Φως της Κατάρας προς τους υιούς του ανθρώπου... και του Θανάτου... το Φως της Πλάνης, της διχόνοιας, της πορνείας, του φθόνου, και της Αμαρτίας .

Έτσι έγινε πραγματικότητα το σκοτάδι. Με το ν' αρνιέται το φως «δημιουργούσε» το σκοτάδι. Το σκοτάδι δεν υπήρχε από μόνο του.

Ορθοδοξία εστί Φως Χριστού...που το Φως δεν συγκατοικεί με το σκοτάδι.... παρά μονάχα στην Πόρνη μητέρα του πνεύματος, της κατάρας του Α και του Ω της αιωνίου ζωής και της Αγάπης των αλλήλων Ως Εαυτόν Ιησού Χριστό προς τους Αλλήλους..

«Και χώρισε ο Θεός το Φως από το σκοτάδι» και σήμερα η πόρνη μητέρα σκορπά μαγείες και δαιμόνια...

μα είπε ο Κύριος :  «όστις νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει µετ΄ εµού εν τω θρόνω µου καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα... µετά του Πατρός µου εν τω θρόνω αυτού.» Αποκ. ιγ 16-18 ...

... και Σήμερα το Πνεύμα, ο Λαός, Η Ελλάς, Η ανθρωπιά... κρεμάται από τον αντίχριστο με μορφή Χριστού... επί της ξύλινης γνώσης του θανάτου μας... από την Εκκλησία του Αντιχρίστου.


Ιωάννης