Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ“Ηλί Ηλί, λαμά σαβαχθανί” (Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες);
.....Όχι. Δεν αναιρεί ο Χριστός πως Αυτός και ο Πατέρας είναι το Ένα και αδιαίρετο.
Αντίθετα λέγει με αυτό ο Κύριος… Θεέ μου Θεέ μου...Ο Λόγος σου σε αυτήν την όχθη ακούστηκε… οι άνθρωποι γνώρισαν λάθος ερμηνεία. Και ενώ είναι ένα με Τον Χριστό Χριστός, ως νεκροί από αλήθεια φωνάζουν : 

Θεέ Θεέ μου γιατί μας εγκατέλειψες,
την ώρα που οι ίδιοι τους είναι ένα με Αυτόν
· αυτοί από μόνοι τους θεοί. Ως θεοί Θεό ψάχνουν, τυφλοί, νεκροί... που ψάλλουν :

“Όποιος Χριστόν βαπτίστηκε Χριστόν ενενδύθηκε”

...και στην ψυχή τους είναι ξένοι, κάποιοι άλλοι από Αυτόν.