Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΕΜΕΙΣ ή ΑΥΤΟΙ;

Υπάρχουν πολλοί ιερείς που λένε ότι "εκτός των εβραίων ο θεός...άλλος δεν υπάρχει".
Μα...αν ο Χριστός ήταν εβραίος δεν θα τον σταύρωναν, αυτός ο μαρτυρικός θάνατος ισχύει μόνο σε μη εβραίους.
Ο Χριστός όταν μίλησε στους εβραίους τους είπε : "οι γραφές ΣΑΣ,ο πατέρας ΣΑΣ".

Ο Χριστός είναι Αγάπη... τι σχέση έχει με τα παρακάτω, τα οποία υποστηρίζει η παράνομη επίσημη εκκλησία της Ελλάδος; ...σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους και τα έργα τους ομιλώ.

•SCHABBATH (145B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας".
• KERITHUTH (6B, σ.78). "Οι Εβραίοι ονομάζο­νται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω­ποι".
• ΜΑΚΚΟΤΗ (7Β). "Αθώος δολοφονίας, εφ' όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού".
• MIDRASCH TALPIOTH (225). "Οι Χριστιανοί επλάσθησαν δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε".
• ORACH CHAIIM (57, 6Α). "Πρέπει να λυπάται τους Χριστιανούς περισσότερον από τους ασθενείς χοί­ρους".
• SANHEDRIN (74B) TOS. "Η σεξουαλική συνουσί­α του Χριστιανού είναι ως η του κτήνους".
• KETHUBOTH (3B). "Το σπέρμα του Χριστιανού έ­χει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους".
• KIDDUSCHIM (68A). "Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων".
• ΕΜΕΚ HAMLELECH (23D). "Αι μη εβραϊκαί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θα­νάτου".
• ZOHAR (I, 131A). "Ο ειδωλολατρικός Λαός των Χριστιανών μολύνει τον κόσμον".
• SCHABBATH (116A) TOS. "Τα Ευαγγέλια ονομαζό­μενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία".
• SCHABBATH (116A). “Οι Ταλμουδισταί συμφω­νούν ότι τα βιβλία των Χριστιανών πρέπει να καίγωνται".
• GLULLIN (91Β). "Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπειαν, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη".
• IORE DEA (148, 5). "Εάν ο Χριστιανός δεν είναι πιστός, τότε δύνασαι να του αποστείλης δώρα".
• BABHA KAMA (113B). "Επιτρέπεται να εξαπατά τις τους Χριστιανούς".
• ZOHAR (I, 160A). "Οι Εβραίοι πρέπει πάντοτε να προσπαθούν να εξαπατούν τους Χριστιανούς".
• CHOSCHEN HAM (388, 15). "Φονεύσατε εκεί­νους, οι οποίοι έδωσαν τα χρήματα των Ισραηλιτών εις Χριστιανούς".
• CHOSCHEN HAM (425, 5). "Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Τοράχ, δέον να φονευθούν".
• HILKOTH TECH (11, 8). “Οι Χριστιανοί και οι άλλοι αρνούνται τον "Νόμον του Τοράχ".
• HILKOTH AKUM (Χ, 1). "Μη κάνεις συμφωνίας και μην επιδεικνύης κανέναν οίκτον προς τους Χριστια­νούς".
• IORE DEA (158, 2) HAG. "Φονεύσατε τους αρνη-σιθρήσκους, τους στραφέντας προς το Χριστιανικόν δόγμα".

"Τα λόγια των Ραβίνων είναι λόγια Θεού ζώ­ντος!" (BACHAIAD PENT FOLIO 201, COL.4).


****
Εγώ ο Ιωάννης ο ηγούμενος της εν Άθω Πολιτείας με τις ευλογίες των ουράνιων αγγέλων του Θεού σας λέγω Έλληνές μου :

Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε από την Αγία Τριάδα χρισμένοι Έλληνες = Ελ-λην = Φωτεινός Νους.
Όποιος Χριστόν εβαπτίσθη Χριστόν ενδύθηκε !

Και ιδού αδέλφια και πατέρες και θυγατέρες του Πατήρ ημών Θεού, η μια η Αλήθεια.
Ιδού εγώ..το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που σας φωτίζω το φως του Υιού του Ανθρώπου.
Ιδού εγώ ο Ιωάννης, το εγώ της ανθρωπιάς.
Θεός ναι μεν εστί η Αγάπη, αλλά όχι ό,τι ψηφίζετε να σας κυβερνούν αδέλφια μου, αυτοί που με άμφια Ορθοδοξίας σας στέφουν με το σκοτάδι, τις μαύρες μαγείες και όλες τις άλλες αμαρτίες.
Μη διχάζεστε αδέλφια μου, ιδού οι ποιμένες που με ευλάβεια σας προσκυνούν και με ευσέβεια σας τιμούν.
Αυτοί που σας οδηγούν να πιστεύετε στων μάγων ισραηλιτών εβραίων την βασιλεία του μαμμωνά.
Μη πιστεύετε στους μάγους τσαρλατάνους της αγίας επισκοπής ΣΑΣ, οι οποίοι λένε "γυρίστε και το άλλο μάγουλο" και ότι ο σατανάς έχει την δύναμη Θεού, και όποιος τον προσκυνά του κάνει τα χατίρια, όπως σας ομολογούν ο Πάπας Βαρθολομαίος και το 95% των ιερέων της γειτονιάς σας.

Εγώ ο Ιωάννης φτύνω στα μούτρα τον γιο και την κόρη και την μάνα και τον πατέρα που τους γέννησε, αυτούς που λένε ότι από 3,5 χρονών μπορούν να παντρεύονται την γυναίκα, και να σοδομίζονται με αυτήν από 12 ετών.

Φτύνω στα μούτρα τον πατέρα και τη μάνα και τον γιο που διδάσκει ότι τα γράμματα των νομισμάτων της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου τα ονομάζουν Γιουγκοσλάβικα και όχι Ελληνικά.

Φτύνω στα μούτρα τον Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής τον αδελφόθεο του Χίτλερ, που για την χρυσή αυγή των ΜΜΕ ως σκύλος τους κουνάει την ουρά.
Αν ήταν Έλληνας θα σας έλεγε Έλληνές μου ποια η αλήθεια.
Διαμάντια είναι όλοι τους στη Νέα Τάξη των πραγμάτων και γνωρίζουν πολύ καλά τις γραφές, και ως εργάτες όλοι τους μέσα στην βουλή των Ελλήνων, εργάζονται ως την Λερναία Ύδρα "πολλά τα κεφάλια των κομμάτων μα μια η καρδιά που τα κυβερνά".

*****
Αδέλφια μου συνβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος από τον ίδιο τον Θεό, να είμαστε εμείς το εγώ Του.
Εγώ ο Ιωάννης ο βασιλεύς, σας κρούω την πόρτα σήμερον και σας φωνάζω :

Εμείς ή αυτοί ;


****
Ιωάννης Έλλην