Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Καιρός του σιγάν από τον Ιωάννη


Στο όνομα της Παναγίας και της αδιαιρέτου αγίας μας Τριάδος
και στην αγάπη της αδερφοσύνης που μας φωτίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Καιρός του λαλείν και καιρός του σιγάν.
Καιρός λοιπόν του σιγάν από τον Ιωάννη και βασιλιά σας.
Τον καιρό που λάλησα, λάλησα τα δικά σας.
Και με είπατε ως ιερέα αμαρτωλό.
Μα και λίγο με νοιάζει η άποψή σας. Διότι εσείς δεν είστε Έλληνες, δεν είστε Εβραίοι αλλά Γενίτσαροι, Φαρισαίοι.
Εσείς είστε οι πόρνοι και προδότες.
Εσείς εκκλησία της Ελλάδος, εσείς εκκλησία των πατέρων του σατανά.
Εγώ ειμί βασιλεύς Έλλην και Ορθόδοξος άνθρωπος.
Αυτόν που σφάζετε, και τρώτε τη σάρκα μου και πίνετε το αίμα μου.
Εγώ ειμί ο Λόγος και το Πνεύμα το αμάραντον.
Μα εσείς οι σταυρωτές μου.
Ο Πατέρας μας Θεός έστειλε το Χριστό μας και ο Χριστός μας εμένα τον Ιωάννη σας.
Ο Ιωάννης είμαι το εγώ Του Εγώ των Ελλήνων,
των εξαγορασμένων με το Αίμα του Ιησού Χριστού.
Και το Πνεύμα Του είναι το Ένα μου,
το δωρισμένο στους διψώντες την αλήθεια.
Μα η αλήθεια είναι μαχαίρι και δίστομος,
το ένα το στόμα μου είναι τα έργα σας τα βλάστημα.
Και το άλλο το Άγιο Της Αγάπης που αγιάζει το σώμα και την Ψυχή.
… μα καιρός του λαλείν, εσείς λαλήσατε και είδαμε… την παιδεραστία και την απάτη σας εσάς του Ισραήλ.
ουαί σε εσάς ευσεβείς nasa-lim δεσπότες και εισαγγελείς και βασιλείς του ξένου έθνους από του Θεού της Ορθοδοξίας του Θεού του Ανθρώπου…
ουαί σε εσάς του φθόνου σπορείς και της απάτης,
ουαί εσείς μη Έλληνες!

ο Θεός Γάρ Εγγύς!Ιωάννης εν Χριστώ Βασιλεύς των Πένητων