Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Η βασιλεία του Θεού


Η βασιλεία του Θεού...
Είναι η ουράνια στην γη, ορθόδοξη εκκλησία.
Βασιλεύς της βασιλείας αυτής, είναι ο τριαδικός Θεός.
Βασιλεύς ο Πατήρ, Βασιλεύς ο Υιός, Βασιλεύς και το Άγιο Πνεύμα.

Η βασιλεία του Θεού είναι αιώνιος και δεν έχει τέλος.
Και Θρόνος της βασιλείας αυτής Είναι ο ουρανός,
Και η γη είναι το υποπόδιον των ποδιών του Βασιλέως.
Οι πιστοί είναι μέλη της βασιλείας του Θεού κάτω στην γη,
Και η Αγάπη των αλλήλων στο Ένα το Άγιο Πνεύμα των ουρανών,
στον ουρανό της ψυχής των ανθρώπων… είναι και ο παράδεισος στην γη των ανθρώπων…

μα σήμερα η βασιλεία των ουρανών εάλω, από τους σταυρωτές του Λόγου της Αλήθειας των Ελλήνων….
Τους αντί του χριστού… λύκους ποιμένες προδότες…

Και είδε τα πονηρά έργα των βασιλιάδων της γης ο Κύριος….

Και σε μετάνοια σας καλεί… και αγάπη, ο βασιλιάς του Βασιλέα, των βασιλευουσών εν ονόματι Κυρίου με ειρήνη να προσέλθετε.


Ιωάννης