Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

25 Μαρτίου Ο Ευαγγελισμός των Υιών του Φωτός


Εν αρχή είν’ η Αγάπη, ο Λόγος
Και η αγάπη είναι η ανθρωπιά του Α και του Ω άνθρωπέ μου.
Και η ανθρωπιά ο Χριστός μας.
Και του Χριστού μας η ψυχή ο Πατέρας Θεός εαυτός …
της εικόνας Του και της ουσίας της φύσης σου άνθρωπε μου.

Και τα πάντα τους είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος,
που δια της θελήσεως του ανθρώπου προς τα θεοδώρητα ορθόδοξα μυστήρια, ο Λόγος γίνεται ένα με την σάρκα και το αίμα Του ως Έν...
ως δύο σταγόνες νερό γίνονται μία,
έτσι και τον ζεύγος ευαγγελίζεται δια του Ιησού Χριστού και μεταμορφώνεται σε μία του θεού ψυχή... χρηστή.

Ως ο δικέφαλος αετός της ουράνιας στην γη βασιλείας μαρτυρεί τον ευαγγελισμό των ανθρώπων, με τις εφτά πύλες της Αγίας ορθής εκκλησίας του Κυρίου....

Ο άνθρωπος από μισός θνητός... ολοκληρώνετε στο είναι της υπάρξεώς του,

ως Τέλειο ο Θεός τον έπλασε να ζει ...

ορθόδοξα, ελληνικά, και αιώνια, ως ο Χριστός με την πανάγια Εύα Του.

Όπως ήταν ο άνθρωπος πριν το μήλο της γνώσης της κατάρας του αντίχριστου πάπα σατανά μας χωρίσει από το Φως του Ιησού Χριστού , Ελλάδα μου.


Ιωάννης